قهرمانان

شاهنشاه ارشک

Views: 67

قبل از اینکه بگوییم شاهنشاه ارشک بزرگ که بود باید گفت پرنی ها که بودند ؟ زیرا پرنی ها که از قبایل قوم داهه بودند ،داهه ها بخشی از قوم آریایی و سلحشور سکایی بودند که در آسیایی میانه تا جنوب روسیه زندگی میکردند . به پرنی ها مفصل خواهیم پرداخت که از قوم های مهم آریایی هستند .  

پرنی ها در حدود سال ۲۸۲ پیش از میلاد در محل زندگی خود در حدود ترکمنستان امروزی در زمانی که حکومت سلوکی در اوج قدرت بود با سلوکیان وارد جنگ شدند و توسط  آنتیوخوس اول عقب رانده شدند .  حدود سی سال بعد زمانی که جنگاوران پرنی آریایی نژاد کسانی که رستگاری را در جنگیدن و در جنگ مردن می دیدند و هنوز شکست خود از نیروهای اشغالگر سلوکی را فراموش نکرده  بودند در حدود سال ۲۵۰ شرایط را مناسب برای جنبش آزادی ایران می دیدند . در این زمان آذربایجان یا آتروپاتن مرکز مذهبی آریایی هنوز استقلال خود را حفظ کرده بود . بیاد داشته باشیم که حتی در دوران حکومت خود اسکندر آذربایجان در تحت رهبری خاندان آتروپاتن سردار شاهنشاه داریوش سوم استقلال خود را حفظ کرده بود و در این شرایط ۶ سال بود که حکومت یونانی بلخ تحت رهبری  دیودوتوس از حکومت سلوکی اعلام استقلال کرده بود . در این شرایط  سردار ایرانی سلحشور مانند ارشک که هیچ زمینه مشترک فرهنگی و دینی با سلوکیان نمیدید احتمالا با همراهی گروهی از نخبگان در درصدد بازگرداندن شکوه بزرگی ایران برآمدند . در این دوران میان اسکندریان مصر که بطلمیوسیان نامیده شده و اسکندریان آسیا که سلوکی هستند درگیری هایی روی می دهد که فضا را برای استقلال طلبان ایرانی و یونانی باز میکند  همین جنگ اسکندریان بطلمیوسی و سلوکی و البتا اشرافی سلوکی با فرمانروایان خود از جمله در اسیایی صغیر است که حکومت یونانی بلخ و ارشک را در هوایی استقلال و در گام بعد ایجاد شاهنشاهی میکند .  در سال ۲۵۰ پیش از میلاد ارشک همراه برادرش تیرداد که هنوز چهره ای ناشناخته و بنابر اندیشه بسیاری از تاریخدانان برادری غیر تاریخی است در یک شورای هفت نفره همچون شو ایی هفت نفره داریوش بزرگ که در آن تصمیم بر کشتن گئومات دروغین گرفته شد ، تشکیل میشود و تصمیم شورش بر علیه حکومت سلوکی گرفته میشود . حالا ما اینجا نه اعتقاد داریم تیرداد وجود داشت و نه اعتقاد داریم نداشت . در تاریخ گفته شده ارشک با همراهی برادرش تیرداد و پنج تن دیگر هسته اولیه قیام بودند . اما کدام تاریخ ؟ ساسانیان به اشکانیان بی تفاوت بودند  و تاریخ نگاران رومی و یونانی با دشمنی و جانبدارانه از آنها یاد می کردند ! 

در سال ۲۵۰ پیش از میلاد ارشک بزرگ قیام خود را آغاز کرد و در ۲۴۸ پیش از میلاد یعنی دو سال بعد تاج گذاری کرد . در این سال از گشت و گذار اسکندر بر فلات ایران حدود ۷۰ سال میگذرد . 

در چند سال بعد دیودوتوس اول پادشاهی یونانی بلخ که از جانب پرنی های تازه به قدرت رسیده احساس خطر میکرد و بیمناک بود به ارشک حمله کرد اما نتوانست کاری از پیش ببرو عقب نشست . سال بعد شاهنشاه ارشک به آندراگوراس مقدونیایی ساتراپ سلوکی که خود ام هم از وضع اشفته حکومت سلوکی استفاده کرده و برای خودش اعلام استقلال کرده یورش برد و پارت را فتح کرد . این گونه ارشک میان حکومت یونانی بلخ و سلوکی قرار گرفت و البته این هم مرزی باعث شد بعد ها یونانیان بلخ گاه گاهی با ارشک وارد اتحاد شوند .  

در سال ۲۳۴ دیودوتوس اول در گذشت و پسرش دیودوتوس دوم بر تخت نشست که به فاصله بسیار کوتاهی سلوکوس  دوم که از شر  مشکلاتش در شامات و غرب امپراتوری سلوکی رها شده بود در سال ۲۳۲ یا ۲۳۱ به فکر سرکوب ارشک در پارت و یونانیان بلخ افتاد . اینجا دیودوتوس دوم به ناچار مجبور بود با ارشک متحد شود زیرا اگر ارشک شکست میخورد هدف بعدی سلوکوس قطعا بلخ خواهد بود پس اتحاد نیان بلخ و پارت در دست پرنی ها شکل گرفت . 

با ورود سلوکوس دوم به ایران ارشک که توان رویارویی با سلوکوس را نمیدید به سوی آمودریا میان قبایل پرنی عقب نشینی کرد اما این زمان خبر شورش هایی در سوریه سلوکوس را مجبور به دست کشیدن از شرق ایران کرد و او بسوی سوریه باز کشت و به گرفتن خراج و سپاهیانی از ارشک بسنده کرد . در سال ۲۲۶ سلوکوس کشته شد .  

اگر فرض کنیم ارشک برادری به نام تیرداد نداشته پس در سال ۲۱۷ یا ۲۱۴ ارشک درگذشت و تاج و تختی به فرزندانش سپرد که طولانی ترین سلسله شاهنشاهی ایران را پایه گذاری کنند  . 

جنبش ارشک باعث شد ایران هویتش ،دینش و تاریخش را نگهداری کند . 

اگر ارشک و کوشش هایش نبود امروز بسیاری از میراث تاریخی ما آمیخته با خرافات و افسانه های یونان میبود . شاید با دینمان و به اوستایمان که شاه اشکانی بلاش جمع آوری کرد ضربا میخورد البته شاید ،شاید ام نه ‌ .

بسیاری از شخصیت های اسطوره ایگان بسیاری از پهلوانان زمان در اصل سربازان و سرداران اشکانی هستند بسیاری از قهرمانان شاهنامه مان فرمانروایان محلی اشکانی هستند . همین رستمان رستم دستانمان را باید در سیاه اشکانی ایرانشهر جست . حالا بعد ها به این خواهم پرداخت که تفاوت پارتها و پرنی ها چه بود . باید به شاهنشاه ارشک بزرگ از این دید نگاه کرد کا نگهبان فرهنگ ایرانی بود و از دین زرتشتی دفاع کرد . درست است که شاهنشاه ارشک تنها به بخش کوچکی از ایران فرمان می برد به بخش کوچکی البته نسبتا کوچک در برابر میراث هخامنشیان و یا مهرداد بزرگ اما توجه کنیم که همین بخش کوچک شمال شرقی ایران به فا صلا بسیار کمی در زمان شاهنشاه مهرداد بزرگ تبدیل به شاهنشاهی شد که یکی از از ابر قدرت جهانی شد . شاهنشاه ارشک میراث دار هخامنشیان ابر قدرت  بود و پدر ابر قدرت هایی مانند مهرداد بزرگ  . او سپاهی را پایه گذاری کرد که حتی تا قرن ها بعد از پایان حکومت اشکانی یعنی تا پایان حکومت ساسانی  از ایران دفاع می کردند .  

درباره شاهنشاه ا شک باید گفت او پهلوان بود و پدر پهلوانان . جنگجو بود و پدر دودمانی از جنگجویان . 

در پایان باید گفت اولین شهری یا از اولین شهر هایی که ارشک پایه گذاری کرد شهر اشک آباد که امروز به نام عشق آباد پایتخت جمهوری ترکمنستان است بود و عنوان نام و یاد این پهلوان بزرگ زنده است. 

2 thoughts on “شاهنشاه ارشک

  • پان آریایی

    یونانی ها و رومی ها برادران آریایی ما هستند و نبرد های بین ایرانیان و یونانیان یا نبرد های بین ما و روم نوعی جنگ برادر کشی بود که متاسفانه نهایتا به دلیل جنگ های ما برادران رومی ما منجر به تضعیف هر دو امپراطوری گردید و حتی حمله اسکندر به ایران هم باعث ایجاد خسارت های بسیاری نشد و نزدیکی فرهنگی و فکری هر دو ملت آریایی باعث شد که ایرانیان بعد از حمله الکساندر هم صاحب دو امپراطوری بزرگ اشکانیان و ساسانیان باشند

    پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *