دسته‌ها
احزاب اروپا

احزاب ناسیونالیست و نئو فاشیست ایتالیا

در ایتالیا چند حزب خوب و نئوفاشیستی وجود دارد که بر ر دفاع از ایتالیا توافق دارند اما گاه بر سر موضوعاتی اختلاف نظر دارند .

حزب نیروی نو  Forza Nuova به دست روبرتو فیور و ماسیمو مورسلو در سال 1997 در ایتالیا تاسیس شد

نیروی نو این هداف را دنبال میکند :

ابطال قانون سقط جنین.

یک سیاست اجتماعی که رشد جمعیت و خانواده سنتی را ترغیب می کند.

مخالفت با مهاجرت و بازگشت مجدد انسانی مهاجران اخیر به ایتالیا.

مبارزه با مافیا ، ممنوعیت فراماسونری و کلیه جوامع مخفی و همچنین خروج از ناتو و خروج از حوزه نفوذ ایالات متحده.

مبارزه با ربا و ابطال بدهی های عمومی و همچنین از بین بردن سرمایه داری.

اعاده توافق نامه 1929 بین دولت و كلیسا و دفاع از هویت ملی.

لغو قوانین مانچینو و اسکلبا که به گفته Forza Nuova آزادی را از بین می برد.

تشکیل اصناف برای حمایت از کارگران.

قوانینی برای از بین بردن توقیف بانکهای درآمدی و صدور ارز برای دولت. ارزهای مکمل برای تجارت محلی و ملی شدن بخشهای زیر: بهداشت ، بانک مرکزی ، بانکهای تجاری و صنایع استراتژیک

«بهبود دینداری مسیحی» و «ایمان به كلیسای كاتولیك»

نیروی نو  همچنین با یوروceptceptism شناخته می شود. رابرت فیور ، رئیس FN ، گفت كه می خواهد مانع از ورود به قانون پیمان لیسبون شود.

وب گاه http://www.forzanuova.eu/ ا

نشان

پرچم

شعله سه گانه از میراث داران بنیتو موسولینی است که در اساس نامه خود به آن اشاره کرده اند. این حزب با CasaPound رابطه نزدیکی دارد هرچند از لگا نورد دور است زیرا سیاستهای خود مختاری لگا نورد را نمیپذیرد. شعله سه گانه ریشه در احزاب قدیمی نئو فاشیست دارد و آنها را میتوان نئوفاشیست های راستین دانست.

نشان

شعله های سه گانه

پرچم

وبگاه http://www.fiammatricolore.com/

لگانورد از احزار بزرگ ملی گرا در ایتالیا است. لگا نورد ابتدا به دنبال جدای شمال ایتالیا بود اما اکنون تنها به دنبال خودمختاری شمال است. 

نشان

پرچم

وبگاه

CasaPound در آغاز یک انجمن و جمعیت ملی گرا با گرایش های سوسیالیستی و نگاه به محرومین بود سپس حزب شد و بعد ها دوباره به شکل پیشین خود بازگشت. این گروه هم اکنون حزب نیست.

نشان

پرچم

وبگاه https://www.casapounditalia.org/

دسته‌ها
احزاب

اشتباه حزب نازی

در دوران حزب ناسیونالسوسیال المان یا همان حزب نازی المان از یک خرابه به ابر قدرتی بزرگ مبدل شد یا دوباره ابر قدرت شد اما این حزباشتباهات بسیاری نیز انجام داد که به نوبه خود مسئول مرگ ملیونها آلمانی و دیگر مردمان مانند روسها انگلیسی ها و یهودی ها شد .بزرگترین اشتباه حزب نازی هیتلر یا دقیقتر بگویم سیستمی که امثال هیتلر را به قدرت رساند یعنی دموکراسی .دموکراسی بزرگ ترین اشتباه حزب نازی بود برای درک این گفته کافی است به هیتلر نگاه کنیم او تنها یک نقاش ناکام بود و در جنگ جهانی اول تنها یک سرجوخه بود و از استراتژی های نظامی هیچ نمیدانست و این بود که بدون اینکه فرماندهان ارشد و توانمند ارتش آلمان کاره ای در مدیریت نبرد داشته باشند تنها گوش به فرمان یک نقاش بودند این بود که نیروهای آلمانی از بیابانهای شمال افریقا تا سیبری کشیده شده بودند و درحال نبرد با تغریبا تمام ابر قدرتهای ان زمان بودن .هیتلر بدون این که تکلیف نبرد با فرانسه و انگلستان را مشخص کند جنگ روسیه را شروع کرد در حالی که پیشتر همین روسیه شریک حمله به لهستان بود اتحاد آلمان با ژاپن برای حمله به روسیه هم به زیان آلمان تمام شد زیرا که ژاپن به آمریکا حمله کرد و پای آمریکا به نبرد باز شد و این آلمان بود که همزمان با روسیه فرانسه انگلیس و آمریکا میجنگید. هیتلر که مولود دموکراسی بود کاری کرد که انگلیس سرمایه داری با شوروی سوسیالیستی بر علیه آلمان متحد شوند در حالی که با هم تضاد منافع داشتند.هیتلر جوانی  گم نام بود که در حزب کوچک ناسیونال سوسیال دبیرکل حزبشده بود و با روش دموکراتیک ارا را کسب کرده بود اما وقتی این جوان گم نام بر راس امور نشست و فرمانده ان همه تان و سربازشد به گونه ای دست و پای خود را گم کرد در صورتی که از افرادی مانند خاندان پادشاهی آلمان که نسل اندر نسل فرمانروا بودنند و چشم و دل سیر بودند هرگز چنین اتفاقاتی روی نمیداد.باز کردن جبه های گوناگون از بزرگترین اشتباهات نازی ها بود که درصورت وجود حکومتی که هرکس سرجایش باشد این اتفاقات روی نمیداد یک ارتشبد باید نقشه های جنگ را بکشد نه اینکه از غیر نظامیان اطاعت کند و از طرفدیگر وقتی کشوری پادشاه بی خاصیت دارد جولان گاه افراد گم نام میشود که وقتی به قدرت میرسند کشور را ویران میکنند.