اوکراین سرزمین سکایی های ایرانی

داریوش زمانی در جستجویی سکاهای ایرانی تبار از تنگه داردانل گذشت و وارد سرزمین کنونی اوکراین شد . داریوش بزرگ از سکا هایی اوکراین با نام سکاهای آنسوی دریا نام میبرد .  اوکراین کنونی از به هم پیوستن دو قوم هند و اروپایی ایرانی سکایی و اسلاو درست شده است . اگر به مردم اوکراین… ادامه خواندن اوکراین سرزمین سکایی های ایرانی