جمشید شاه

جشن ها

جمشید پایه گذار جشن نوروز

بازدیدها: 47نگاهی به چرایی و دلیل برگزاری جشن نوروز می اندازیم. آیا تاکنون از خود پرسیده اید چرا جشن نوروز

Read More
نمادها

اشتراکات فرهنگی ایران و ایتالیا

بازدیدها: 246مردمان ایران و ایتالیا وابسته به قبیله اولیه آریایی هستند و زمانی از هم جدا شده اند . اینچنین

Read More
آریااروپانمادها

فروهر اروپایی

بازدیدها: 85فروهر نقش بسته در آثار هخامنشی نمادی کهن آریایی یا هنمان هند و اروپایی امروز است. قدمت فروهر یا

Read More
آریا

آریایی ها

بازدیدها: 134آریایی ها مردمانی قفقازی نژاد (سفید پوست ) که بومیان سرزمینهایی میان شرق هند تا شمال غرب اسکاتلند در

Read More
اندیشه

طبقات جامعه آریایی

بازدیدها: 252آریایی ها دارای سه گروه صنفی که از آن با عنوان طبقه یاد میشود بودند .  روحانیان یا آثرونان

Read More