ماه: ژانویه 2020

نمادها

پرچم کشور های آریایی جنوبی

بازدیدها: 439این لیست شامل پرچم کشور های آریایی جنوبی مانند ایران و ایتالیا است و شامل پرچم کشور های آریایی

Read More
خاندان شاهی

شاهنشاه شاپور دوم ساسانی

بازدیدها: 274شاهنشاه شایور دوم از افتخارات پادشاهی آریائیان است چرا مردی فرمانده ای نیروند و بی باک بود و به

Read More
اروپا

بمباران شهر درسدن آلمان

بازدیدها: 123پیش از رسیدن به ماجرای بمباران درسدن لازم است نگاهی به پیش زمینه های ان بکنیم. از سال 1942

Read More