ماه: فوریه 2020

اندیشه

طبقات جامعه آریایی

بازدیدها: 252آریایی ها دارای سه گروه صنفی که از آن با عنوان طبقه یاد میشود بودند .  روحانیان یا آثرونان

Read More
هنر

رئیس پلیسهای زن در سریالهای ایتالیایی پخش شده در ایران

بازدیدها: 1319در طول سالها چند سریال پلیسی زیبا ی ایتالیایی پخش شد  سریال پلیس منطقه در سالهای دور تر و

Read More