ماه: دسامبر 2020

دسته‌بندی نشده

ایتالیایی زبان آذربایجان

بازدیدها: 242باید زبان ایتالیایی در مناطق آذری نشین تدریس شود تا کم کم زبان محلی در آذربایجان تبدیل به زبان

Read More
دسته‌بندی نشده

زاگرس خواستگاه آریایی ها

بازدیدها: 113درباره خواست گاه اولیه آریایی ها و زبان های هند و اروپایی نظرات گونانگونی مطرح شده است ,برخی بر

Read More