شاهان شورشی ایران

یک گروه ایرانشهری بیکار (البته ایرانشهر و ایرانشهری در نظر ما بلند و بالا است) نشسته اند و به جنگهای ایران و روم افتخار میکنند , سند افتخارشان هم این جمله از آن مورخ رومی که ایرانیان را شجاع و نابود کنند لژیون های رومی میداند و یا آن جنگ مخوف که هزاران جوان آریایی… ادامه خواندن شاهان شورشی ایران

آریوبرزن شاهزاده هخامنشی دوستدار روم

معمولا در ایران نام آریوبرزن را با نام سردار ایرانی که با شورشیان مقدونیه ای جنگید میشناسند در حالی که تاریخ چهار آریوبرزن ایرانی دارد که سه تای آنها دوست و متحد روم بودند , یکی از آنها آریوبرزن یکم کپادوکیه است . کپادوکیه از شهر های یونانی آناتولی که امروزه ترکیه مینامند بود و… ادامه خواندن آریوبرزن شاهزاده هخامنشی دوستدار روم

آریادنه شاهدخت آریایی

داستان شاهدخت آریادنه دختر شاه کرت و ماجرای او از کهن ترین داستان های اسطوره ای یونان و جهان است . ما اینجا به اسطوره اش و رمز و رموز داستان کاری نداریم و تنها این داستان از آنجا برای ما مهم است که ماجرای یک شاهزاده آریایی به نام آریادنه را روایط میکند ،… ادامه خواندن آریادنه شاهدخت آریایی

نام ایران از زبان مظفرالدین شاه قاجار ،اولین صدای ضبط شده

پیشتر گوشه ای از اسنادی را که نام ایران پیش از رضا شاه پهلوی در آن آمده است را نمایش دادیم ، مشتی نیروی خیانت کار ، وطن بروش و ضد ایرانی بروش های ابلهانه در صدد کم رنگ کردن نام شکوهمند ایران هستند و با جعل و دروغ نام ایران پیش از رضا شاه… ادامه خواندن نام ایران از زبان مظفرالدین شاه قاجار ،اولین صدای ضبط شده