آلبوم تصاویر پاسارگاد ، آرامگاه کوروش بزرگ

آگر میراث و دستاورد های شگفتی ساز شاهنشاه آریایی ها کوروش بزرگ نبود ایران در زیر تاخت و تاز بیگانگان میانرودی نابود میشد و اصولا ایرانی برجای نمیماند که چون داریوشی بیاید و آنرا به بزرگی و شکوه برساند چنانکه ایران بر سه قاره آسیا ، اروپا و آفریا در دوران داریوش هخامنشی و شاهنشاهان… ادامه خواندن آلبوم تصاویر پاسارگاد ، آرامگاه کوروش بزرگ

آنچه از کردار شاه عباس بزرگ می آموزیم

ما از شاه عباس بزرگ این بزرگمرد ایرانی چه می آموزیم ؟ اینکه شاه عباس در چه روزی زاده شد و چند سال شاه بود مهم است ،این مهم است که شاه عباس کبیر پسر شاه خدابنده بود و ۴۱ سال فرمانروایی کرد و پنجمین شاه صفوی بود  اما مهمتر این است زندگانی ، منش… ادامه خواندن آنچه از کردار شاه عباس بزرگ می آموزیم

خبرهای خوشی که از خراسان و قفقاز می آید

مدتی بود خبرهای بدی را میشنیدیم ، امید ها کم رنگ شده رود . پیشرفت های ترک های آنیرانی در قفقاز و در جامعه ایران ، ضعف شدید اقتصاد در جامعه ایران که بر مردم فشار زیادی وارد میکند و چند مورد دیگر مانند آب رود ارس ناراحت کننده بود اما در دو هفته گذشته… ادامه خواندن خبرهای خوشی که از خراسان و قفقاز می آید