نام ایران در اسناد تاریخی و باستانی

بازدیدها: 52میدانیم ایران با کوشش شاهنشاه کوروش بزرگ و تلاش های شاهنشاه داریوش بزرگ و پس از آنها شاهنشاهان هخامنشی

بیشتر بخوانید

ضرورت تاسیس اتحادیه کشور های آریایی

بازدیدها: 93دوستی اینجا در همین وبگاه آریا پرسید ضرورت تاسیس اتحادیه آریان چیست ؟ چرا باید وقتی نشسته این و

بیشتر بخوانید

دختر دانمارکی درمورد آریایی ها چه میگوید؟

بازدیدها: 152پیش تر گفتیم که داستان جمشید شاه و نیایی آریایی ها در ادبیات نورس و نوروژی آمده و این

بیشتر بخوانید

سیلوانیا بهشت آریایی ها .برادری آذربایجان و ایتالیا

بازدیدها: 148پیشتر در اینجا گفته بدیم که ایرانیان و ایتالیایی ها اشتراکات فراوانی دارند که به دوران آریایی برمیگردد .

بیشتر بخوانید

فریدون شاه

بازدیدها: 285فریدون شاه پیشدادی از مهمترین و شاخص ترین قهرمانان جهان آریایی است. او با ده نسل فاصله از نوادگان

بیشتر بخوانید

افسانه آریون

بازدیدها: 175مقدمه : در فرهنگ و اسطوره های یونانی اشارات زیادی به نام های برگرفته از نام آریا شده است

بیشتر بخوانید

اشتراکات فرهنگی ایران و ایتالیا

بازدیدها: 210مردمان ایران و ایتالیا وابسته به قبیله اولیه آریایی هستند و زمانی از هم جدا شده اند . اینچنین

بیشتر بخوانید