پرش به محتوا

ایتالیا

سیلوانیا بهشت آریایی ها .برادری آذربایجان و ایتالیا

Visits: 198پیشتر در اینجا گفته بدیم که ایرانیان و ایتالیایی ها اشتراکات فراوانی دارند که به دوران آریایی برمیگردد . مانند طبقات سگانه آریایی و… ادامه »سیلوانیا بهشت آریایی ها .برادری آذربایجان و ایتالیا

آریایی ها

Visits: 172آریایی ها مردمانی قفقازی نژاد (سفید پوست ) که بومیان سرزمینهایی میان شرق هند تا شمال غرب اسکاتلند در بریتانیا را شامل میشود هستند.… ادامه »آریایی ها