پرش به محتوا

ساسانیان

کشف کهن ترین و قدیمیترین کتیبه ای که نام نزرتشت پیامبر در آن آمده است.

Visits: 155تاکنون یعنی تا پیش از این کشف در دی ماه سال 1400 تنها نام زرتشت پیامبر , پیمابر ایرانی تنها در اسناد کاغذی آمده… ادامه »کشف کهن ترین و قدیمیترین کتیبه ای که نام نزرتشت پیامبر در آن آمده است.