فروهر چیست؟

بازدیدها: 142فروهر و مفهوم آن با نماد بال دار بکار رفته در آثار هخامنشییکی نیست . فروهر یک چیز است و

بیشتر بخوانید

فروهر اروپایی

بازدیدها: 67فروهر نقش بسته در آثار هخامنشی نمادی کهن آریایی یا هنمان هند و اروپایی امروز است. قدمت فروهر یا

بیشتر بخوانید