آریوبرزن شاهزاده هخامنشی دوستدار روم

بازدیدها: 216معمولا در ایران نام آریوبرزن را با نام سردار ایرانی که با شورشیان مقدونیه ای جنگید میشناسند در حالی

بیشتر بخوانید

دختر دانمارکی درمورد آریایی ها چه میگوید؟

بازدیدها: 152پیش تر گفتیم که داستان جمشید شاه و نیایی آریایی ها در ادبیات نورس و نوروژی آمده و این

بیشتر بخوانید

افسانه آریون

بازدیدها: 175مقدمه : در فرهنگ و اسطوره های یونانی اشارات زیادی به نام های برگرفته از نام آریا شده است

بیشتر بخوانید

زاگرس خواستگاه آریایی ها

بازدیدها: 97درباره خواست گاه اولیه آریایی ها و زبان های هند و اروپایی نظرات گونانگونی مطرح شده است ,برخی بر

بیشتر بخوانید

آریایی ها

بازدیدها: 84آریایی ها مردمانی قفقازی نژاد (سفید پوست ) که بومیان سرزمینهایی میان شرق هند تا شمال غرب اسکاتلند در

بیشتر بخوانید