آریا

آیا آلمانی ها آریایی نژاد هستند ؟

Views: 46

پرسش بزرگی که از نیمه قرن بیستم تا به امروز مطرح شده این است که آیا مردم آلمان آریایی هستند و نژاد مردم آلمان چیست ؟ آیا راست است که زمانی می گفتند مردم آلمان آریایی و برادر مردم ایران هستند ؟ اصلا پرسش مهمتر این است که  آریایی ها چه کسانی هستند ؟ و چه کسی و چه مردمی را می توان آریایی دانست؟  

در نیمه اول قرن بیستم این اصل پذیرفته شده بود که مردم آلمان آریایی های اصیلی هستند و اصولا اصیل ترین مردم آریایی آلمانی ها هستند . پیشتر ها پذیرفته شده بود نژاد مردم آلمان آریایی است ولی پس از پایان جنگ خونین جهانی دوم تمام دستگاه تبلیغاتی متفقین از آمریکا گرفته تا شوروی متفق بر این اصل بودند که اول آلمان تنها مقصر جنگ جهانی اول بود و تنها مقصر ادامه آن بود و آلمان با شعار خیالی ایده فرضی و اشتباه نژاد آریایی جنگ دوم جهانی را آغاز کرد و ادامه داد. 

هم اکنون پس از دهها سال پس از پایان جنگ دوم جهانی اصل بر این اساس است که آلمانی ها هرگز تا پیش از جنگ دوم جهانی خود را آریایی نخوانده اند و در حالی که ایرانیان و هندیان چند هزار سال پیش خود را آریایی خوانده اند اما آلمانی ها تا قرن ۱۹ خود را آریایی نخوانده اند. 

اگر به ویکی پدیا یا دیگر منابع اینترنتی سر بزنید خواهد خواند آلمانی ها تا پیش از قرن نوزدهم آشنایی با نام آریا آشنا شدند. 

آریایی ها چه کسانی هستند ؟ آریایی ها نوادگان آبتین هستند. میدانیم که آبتین سه پسر داشت که کوچکترین آنها فریدون بود. فریدون شاه ایران شد و اژدهای اهریمنی را با گرز گاو سر کشت از سوی دیگر این فریدون قهرمان بزرگ جهان آریایی پرچمی داشت که اوستا آنرا گاو درفش مینامد . فریدون سه پسر داشت به نام ثور یا تور، سلم و ایرج. با ایرج است که برای اولین بار با نام آریا آشنا می شویم اما آریایی ها فرزندان ایرج نیستند ایرج خود به عنوان نواده آبتین خود آریایی بود. 

اینجا پاسخ سوال اول را و همچنین دوم را که آریایی ها چه کسانی هستند و آیا آلمانی ها آریایی هستند را میگیریم. آلمانی ها در تمام تاریخ خود ، خویشتن را تورانی و از نوادگان اودین خوانده اند. آلمانی ها آبتین را اودین  میخوانند و فرزند او را تور یا به تعبیر درستر ثور . ثور کسی بود که دارای گاو درفش بود و با گرز اژدهای زورموندگاند را کشت. پیشتر اینجا درباره تورانیان و اینکه ژرمن ها تورانی  هستند گفته بودم. پیشتر هم اینجا درباره یورمونگاند و اژدهایی که فریدون با آن جنگید گفته بودم و گفته بودم گاندو به معنایی تمساحی در جنوب شرق ایران با یورمونگاند اژدهای ثور و گوندرو اژدهایی که پهلوان ایرانی با او جنگید نوشته بودم.  

گذشته از اسطوره شناسی و ارتباط معنادار نظام پادشاهی و پهلوانی مردم ژرمن و نوردیک با ایران خود ژرمن ها پیش از اینکه با نام کنونی ژرمن شناخته شوند مردمان گوتی نامیده میشدند که در قلمرو جنوب غربی ایران نیز بودند. گوتی ها مدت زیادی بر مردمان میان رودانی فرمانروایی کرده و در دوران هخامنشیان بخش بزرگی از سپاه شاهنشاهی هخامنشی را تشکیل می دادند. ما نمی توانیم بگویم آیا گوتی های جنوب غربی ایران شامل تمام مردمان گوت که امروزه ژرمن نامیده می شوند بوده اند یا گوتی های ایران بخش کوچکی از قوم بزرگ تر گوت بوده اند. اما بهر حال گوتی ها در دوران هخامنشیان با شاهنشاهان آریایی هخامنشی هم ذات پنداری می کرده اند و با توجه به این که گوتی ها بخشی از سپاه جاویدان یکی از حساس ترین نهاد های شاهنشاهی را تشکیل می دادند نشان میدهد گوتی های سفید پوست چشم آبی در دربار هخامنشی خودی و دوست تلقی میشدند. نقش سربازان موطلایی گوت که باز مانده از دوران هخامنشی است امروزه در موزه لوور پاریس نگهداری میشود. گوت ها یا بخشی از گوتها همزمان با شاهنشاهی هخامنشی در ایران زندگی میکرده اند  حکومتی که خود را آریایی مینامید و باتوجه به این که اودین و تور بزرگترین قهرمان مردم نوردیک و ژرمن است پس طبیعی است که آلمانی ها آریایی های اصیل پنداشته شوند. 

 آلمانی ها آریایی هستند زیرا آنها در طول تاریخ خود را تورانی که یکی از زیر شاخه های آریا هستند خوانده اند. مانند این است که کسی بگوید من لندنی هستم. کسی که لندنی است قطعا انگلیسی هم است و هر کس انگلیسی باشد بریتانیایی نیز است.  

آلمانی ها تنها تاریخ و اسطوره مشترک با ایرانیان ندارند بلکه گذشته از اسطوره شناسی مشترک و تاریخ مشترک ما جشن های مشترک نیز داریم. اینجا گفتیم آلمانی ها به فصل بهار ابتدای سال می گویند و در جشن بهاری خود که عید پاک مینامند تخم مرغ رنگی درست میکنند . آلمانی های باستان نیز به آتش احترام می گذاشتند و البته مهمترین نماد ملی آلمان عقاب است . عقاب نماد فره ایزدی در میان ایران باستان بوده و همچنان که عقاب هخامنشی با سه رنگ سنتی آریایی ب تصویر کشیده می شده در آلمان نیز پرچم اصلیشان سه رنگ سیاه، سفید و سرخ با عقاب است. 

پرچم آلمان به داستان جمشید جم شاه ایران اشاره میکند. جم مردم را به سه گروه روحانی  ، جنگاور و کشاورز تقسیم کرد. سیاه رنگ کشاورزان ،سرخ رنگ جنگاوران و سفید رنگ روحانیون. در اینجا پرچم آلمان هر سه رنگ را داشته و عقاب نماد فره جمشید نیز همراهش است. پس آلمانی ها نه تنها آریایی هستند بلکه پرچم آلمان نیز پرچم کهن  آریایی ها ( ایران ) . 

پیش تر اینجا به داستان جمشید و طوفان عصر او که در اسکاندیناوی هایمدال نامیده میشود اشاره کرده رودم. هایمدال نام ژرمنی جمشید جم است در اصل نام نروژی جمشید جم. 

در آن داستان نیز هایمدال طبقات سه گانه را درست میکند که سه رنگ مقدس آریایی از آن پدید آمده است.  

موسسه ماکس پلانک با پژوهش های خود به یافته جالبی اشاره کرده است. آنها میگویند ایران خاستگاه مردمان هند و اروپایی است مردمانی که ما آریا میخوانیم. آنها میگویند جنوب کاسپین و جنوب قفقاز یعنی آذربایجان ایران سرزمین های احتمالی ابتدایی هند و اروپایی ها بوده اند پس در هر حالت آلمانی ها ریشه ایرانی دارند و از ایران به آلمان مهاجرت کرده اند. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *