اندیشهخاندان شاهی

آیا انوشیروان به کفشگر ستم کرد ؟

Views: 803

در شاهنامه فردوسی که دسترسی مستقیمی به اسناد شاهنشاهی ساسانی داشته داستانی از دوران شاهنشاه انوشیروان دادگر امده که بسیار شناخته شده است . ایران و روم در جنگ هستند ، خزانه خالی است و باید برای جنگ گنج پیدا کرد. در ان دوران شاهنشاه فرستاده ای بسوی مردی کفشگر که بسیار ثروتمند بوده میفرستند و از او برای تامین هزینه جنگ کمک می خواهد البته میدانید که شاهنشاه وام میخواسته است . مرد کفشگر پسری داشته و در ب برابر وامی که میخواسته است به شاه بدهد از شاه میخواهد که پسرش در زمره دبیران جایگاه پیدا کند . شاه می اندیشد و بقول اصفهانی که نمیشناختمش این گونه می یابد که این نان خوردن به آن ریش جنباندن نیرزد. یعنی پولت را نخواستیم و نمی ارزد پسرت دبیر گردد حتی در برابر وام سنگین تو .  

این داستان دستمایه بسیاری از دشمنان و یا دوستان اشتباهی ایران شده است . بسیاری که با ایران و فرهنگ و تاریخ ان دشمنند روی به مانور دادن در این داستان کرده اند تا ایران را و فرهنگش را خوار کنند و در برابر دین های نو پدید مدرن مانند کمونیسم را ارج نهند . 

برخی از عالمان شناخته شده اسلام آمده اند تا با همین داستان اسلام را مترقی نشان دهند، البته اسلام مترقی و درخشان است اما اسلام برای حقانیت خود نیازی که دیدگاه های چپ گرایانه و سوسیالیستی مابانه ندارد . 

گروهی می گویند شاه ایران با سواد دار شدن مردم و رشد و پیشرفت آنان میانه ای نداشت پس از همین روی نگهداشت پسر کفشگر برود و با سواد شود .  این داد از دید جامعه بدون طبقه میگویند، میدانیم که از ویژگی های جامعه اولیه آریایی طبقاتی بودن آن بود که جامعه به سه طبقه نظامیان یا ارتشتاران ، روحانیان و دستورزان یعنی تولید کنندگان خط کشی می شد و این سه گروه بعد ها در آغاز شاهنشاهی ساسانی با افزوده شده طبقه دبیران به چهار گروه تقسیم شدند و بعد ها در اواخر دوران ساسانی به هفت گروه تقسیم شدند . حالا این داستان داسکان طبقات است. چرخ گردون چرخیده است و از بد روزگار شاه ایران کارش به یک دستورز و تولید کننده افتاده و حالا تولید کننده از شاه می خواهد فرزندش به طبقه دیگری برود که شاه نمی گذارد ! این داستان مرثیه ای است برای احزاب کمونیست ایرانی ! 

شهید استاد مطهری در کتاب خدمات متقابل ایران به اسلام و اسلام به ایران به این داستان اشاره کرده است و نابودی طبقات را و باسواد کردن مردمان را از دستاورد های اسلام میداند . 

 خب برویم به داستان برسیم . شاهنشاه انوشیروان دادگر با سواد دار شدن مردم مشکلی نداشت چرا که بیشتر مردمان ان دوران ایران سواد داشتند. کسانی که با ان داستان شاهنشامه اشاره میکنند میتوانند این ابیات را هم بخوانند : 

همان کودکـی را به فرهنگیـان           سپردی چه بـودی از آهنگیـان

به هر برزن اندر دبستان بــدی          همان جای آتش پرستان بدی

شاهان ایرانی دستور داده بودند که بر همه طبقات اجتماعی آموختن دانش لازم است

دگر آنکه دانش نگیرند خــوار          اگر زیر دستیــد اگر شهریــار

زمانـی میاســای از آموختــن         اگر جان همی خواهی افروختن 

در این ابیات شاهنامه میگوید که در هر کوی برزنی دبستانی داشته است . 

شاهنشاه انوشیروان با این مسئله رویا رو بود که چون کسی ثروت و گنج دارد برود و فرزندش در شمار دبیران جای بگیرد و حالا هم ثروت مند باشد و هم سیاستمدار و دبیر یعنی قدرت در گروه کمی جمع گردد. بیاد بیاوریم که مهم ترین اصول جنبش های دموکراسی خواهانه اروپایی غربی دوری از تمرکز قدرت در دست یک نفر بود. تا آنجا که میدانیم در دوران ایران باستان هر کسی تنها می توانست در یک طبقه باشد و تنها یک کار را بکند. از دیدگاه ایران باستان این نمیشود که فردی هم جایگاه مذهبی و دینی داشته باشد و هم در بازرگانی و اقتصاد کار کند. پس دیگران چه کنند ؟ 

کسی نمیتواند هم تولید کننده باشد و هم ارتشتار. مشکل این است که هم قدرت در یک جا جمع میشود که او خواه ناخواه دیگران را از رقابت و پیشرفت کنار خواهد زد و هم این که استبداد خواهد شد . پس ایران باستان نظمی داشته است که شاهان با قوانینی آهنی از آن دفاع می کرده اند . 

دوما به این مساله باید اندیشید که سطح سواد عمومی در دوران ساسانیان بسیار بیشتر از دوران اسلامی بوده چرا که در همین دوران قاجار زمانی که رضا شاه امد با گذشت ۱۳۰۰ سال از تاریخ ایران اسلامی ۹۵ درصد مردمان سواد خواندن و نوشتن نداشتند و تم اکنون نیز بسیاری پیرمرد و پیرزن را میتوان یافت که نه میتوانند بخوانند و نه می توانند بنویسند. با سواد های ماهم که رفته اند از دانشگاهای ایران که یک کپی نادرست از سیستم آموزشی ۲۰۰ سال پیش فرانسه است مدرک گرفته اند . 

هرچند اسلام خواهان پیشرفت و ترقی است . 

اما این داستان را از دیدگاه دیگری ام میتوان دید و آن این است که در دوران ایران باستان مردمان چنان ثروت مند می شوند که با بخش کمی از دارایی های خود هزینه یک جنگ بسیار بزرگ را بدهند ! در برخی از دوده های ایران بعد از اسلام دیدیم که برخی شاهان اموال وزیران خود را تاراج می کردند . مردمان در حکومت سلجوقیان و دیگر ترک ها روزگار سختی داشتند اما در دوران ساسانی ثروتمند و مرفه میشوند . از سوی دیگر می بینیم شاه ایران زمانی که پول ندارد به هیچ عنوان دست درازی به اموال مردمان نمیکند. شاه می توانست گردن آن کفشگر را بزند و تمام اموالش را مصادره کند و ده جنگ را با ان اموال بگدراند و پسر کفشگر را هم برده اند ولی دیدیم که فرستاده دست خالی باز می گردد و شاه ایران حتی یک سکه نقره هم از اموال مرد کفشگر را بر نمیدارد و دست درازی نمیکند . آشکار است که شاهنشاهان ایران باستان از مناسب ترین الگوهای فرمان روانی و انسانیت و خداپرستی در جهان هستند .  

پی نوشت : حتما منظور ما اینجا این نبوده که آیت الله مطهری گفته در ایران باستان مردمان را بی سواد نگه می داشته اند و اسلام آمد مردم را باسواد کرد . در اصل ممکن است استاد این برداشت را داشته بودند اند و یا حتی این منطور را نداشته و برخی این برداشت را از نوشته ایشان داشته باشند

15 thoughts on “آیا انوشیروان به کفشگر ستم کرد ؟

 • پان آریایی

  سلام واقعا مطالب جالبی بود عدهایی پان ترک و پان عرب خودشان را پشت اسلام پنهان کرده اند و با تمام توان به هویت آریایی ها حمله میکنند تا حدی کثیف اند که از اسلام هم استفاده ابزاری میکنند جالب اینجاست با استفاده از اینترنت که از اختراعات آریایی هاست علیه آریایی ها نفرت پراکنی میکنند؟!؟!؟!!!!!!!!! جنگ با آمریکا و روسیه و استکبارشان هم بهانه است آن ها در اصل از آریایی ها نفرت دارند از دیدن این که آمریکا وروسیه ابر قدرت های جهان هستند دارند جان میدهند ولی خب چاره نیست باید بسوزند و بسازند؟؟؟!؟!؟! مطمئن هستم که امروز و این لحظه هم از جنگ احمقانه روسیه و اکراین خوشحال هستند و از این که هر روز چندین اسلاو آریایی جان میدهند خوشحال اند ولی باید بدانند آریایی ها از این روزگار بسیار دیده اند

  پاسخ دادن
 • پان آریایی

  یک سئوال چندی است ذهن مرا مشغول کرده آیا ارتباطی بین زبان چینی و نژاد مردمان چین با مردمان ترک وجود دارد ؟!؟!؟!

  پاسخ دادن
  • آریا

   چینی ها و ترک ها وابسته به نژاد زرد هستند. مسلنا در هزاره های بسیار دور چینی ها و ترک ها یک منشا دارند اما از نظر تمدنی و قرابت زبانی سنخیتی باهم ندهرند. مدتی پیش در ایسنتاگرام یک ویدیوی به شباهت برخی نام های کری ای البته صربا تلفظ ان به برخی کلمات تروی اشاره شده رود کا طنز بود ولی در کل نه چینی نه شبیه ترکی است و نه از یک شاخه هستند. هرچند بنده کارشناس یا متخصص زان ترکی و چینی نیستم .

   پاسخ دادن
   • پان آریایی

    زبان چینی زیر شاخه کدام زبان است؟ زبان کره ایی و زبان ترکی که قطعا در یک دسته بندی قرار میگیرند دسته ترکی مغولی تونگوزی
    البته زبان زاپنی را هم برخی دانشمندان مربوط به این دسته میدانند البته که محل اختلاف است

    پاسخ دادن
    • آریا

     واقعا اطلاعی از زبان چینی و اصلا اگاهی از فرهنگ ترکها و چینی ها ندارم چون اصلا برام جالب نیست.

     پاسخ دادن
 • پان آریایی

  به نظر شما تحریک طالبان برای جنگ با ایران با بهانه مذهب میتواند از طریق پانترک ها و پان عرب ها باشد چون احساس میکنم این قضیه بسیار مشکوک است اعراب چندین سال است با ترویج اندیشه های افراطی در افغانستان و هزینه میلیون ها دلار پول و سرمایه یک کشور آریایی منطقه را به ویرانه ایی تبدیل کرده اند که اگر قدرت بگیرد و حکومت سکولار در آن تشکیل شود قطعا در تیم ایران قرار خواهد گرفت همان گونه که در جنگ هشت ساله با عراق هم مجاهدین افغان از ایران حمایت کردند و به نظرم عده ایی با قصد و غرض دارند بین مردم ایران و افغانستان آتش افروزی میکنند و حاضرند سخاوت مندانه هزینه جنگ را بپردازند همان گونه که عده ایی سعی دارند بین تاجیک و پشتون درگیری ایجاد کنند در صورتی که ازبک ها و ترکمن ها دارند ترکیب جمعیتی را به هم میزنند و چندی پیش با دستگیری یک فرمانده ازبک طالبان تنش های شدیدی در برخی مناطق ایجاد شده که خبر از نفوذ پانترکیسم در افغانستان میدهد(همان طور که میدانیم پشتون ها از اقوام ایرانی هستند)

  پاسخ دادن
  • آریا

   جنگ ها هرگز تمام نمیشوند. برخی از مردمان ایرانی ایران شرقی مانند پشتون ها گرایش به اسلام سنی دارند و برخی از ایرانی ها به اسلام شیعه . خواه نا خواه میان این دو گروه در سالهای اینده جنگ خواهد شد . مسلما بسیاری از ایرانیان ایران کنونی و ایران شرقی یا افعانستان اصطلاحا سکولار و بی تفاوت به جنگ های مذهبی هستند همان گونه که بسیاری از مردم بی تفاوت به خاک و خون هستند . ما باید سنت شاهنشاهی ایران مبتنی بر رواداری مذهبی ، استقلال نسبی و خرد را بکار گیریم. یادمان باشد ایران هفت ملیون کیلومتر مربع است از شری افعانستان تا غرب یونان که اقلیم ها ، اقتصاد و دین های متفاوتی را در بر میگیرد

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  به نظر شما تا چه حد سیاست های غرب ستیزی در دوره معاصر کشور ما تحت تاثیر افکار پانترکی حاکم بر دستگاه عثمانی بوده است ؟!؟؟؟
  تا جایی که امروز در برخی محافل میبینیم از تحریم و تضعیف روسیه خوشحال اند چون روس ها در گذشته شکست های سختی را به عثمانی تحمیل کرده اند و آرزو دارند با شکست و تجزیه روسیه ترک های که در کشور روسیه هستند استقلال پیدا کنند

  پاسخ دادن
  • آریا

   غرب ستیزی حاکم بر سیاست فعلی کشور یک واکنش به کنش های غرب مخصوص انگلیس هست. حاکمان غرب رویکرد آریا گرایی ندارند. در غرب سرمایه سالاری وجود داره که اول خود طبقه کارگر غرب رو به بردگی گرفته و بعد دیگران رو. اگر امروز یک رفاهی هم در غرب به طبقا کارگر تعلق گرفته بخاطر دور کردن طبقه کارگر از گرایش به کمونیسم هست. همین حالا هم با تضعیف خانواده و افزایش مهاجرت در حال نابودی ملت های بومی اروپا و امریکا هستند پس انگلیس گرچه همنژاد ماست ولی دوست ما نیست. از طرف دیگر اتحاد مارکسیسم سوسیالیسم و اسلامگراها دلیل این دشمنی هستند. تا ۱۵_۲۰سال پیش نیو عثمانی ها در ترکیه نبودن و پس پانترکیسم نقشی در این دشمنی نداره .

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  ذکر یک داستان شاید خالی از لطف و نظر نباشد
  در یک بحث شرکت پیدا کرده بودم که بازار غرب ستیزی و دشمنی با ملل آریایی پشت نقاب وطن دوستی حسابی رونق و رمق پیدا کرده بود که بحث از قحطی تعمدی روس و انگلیس به میان آمد که در ایران قحطی ایجاد کرده اند که مردم ایران را بکشند !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  بعد ها با تحقیقات بیشتر درباره این ماجرا فهمیدم که اصل داستان چندان واقعی و قطعی نیست در اصل داستانی است برای سرپوش گذاشتن بر حرص و ولع و سفاکی احمد شاه قاجار که خود بزرگترین محتکر غله بوده است (و گرایشات پانترکی سلسله قاجار هم بر هیچکس پوشیده نیست )ولی در تحقیقات بعدی بیشتر فهمیدم که چه قصد غرض پنهانی وجود داشته است تا برادران هم خون ما را در نظر ما خراب کنند
  روس ها و آلمان ها تمامی سیلو های ایران را ساخته اند وخوب میدانیم که سیلو چه نقشی در امنیت غذایی دارد دقت میکنید !!!!!!!!!!!!برادران ما که عامل اصلی مقابله با قحطی در کشور ما هستند را میخواهند دشمنان ما جلوه دهند
  حال نکته جالب تر
  کشور انگلستان و فرانسه و آمریکا اصلی ترین کشور ها در توسعه کشاورزی مدرن و ورود ماشین آلات و تحصیل دانش آموختگان ایرانی در زمینه کشاورزی بوده اند یعنی کشاورزی مدرن برای مقابله با گرسنگی را به ما آموخته اند
  حال جای سئوال اینجاست اگر این تکنولوژی ها در دستان عربستان بود حاضر بود برای ما سیلو بسازد؟!؟!؟ عثمانی چطور؟؟!؟
  رژیم مستقر در آناتولی (از واژه ترکیه استفاده نمیکنم چون این کلمه را یک کلمه فاشیستی و شونیستی و جعلی میدانم که حقوق 50 درصد مردم آناتولی را نادیده میگیرد) همین امروز و در همین لحظه دارد روی ارس سد می سازد تا در ایران ایجاد قحطی کند !!!!!!!!!!!!! ویرانی هایی که در عراق به بار آورده در جای خود !!!!!!!!!!!!!!! به نظر باید بیشتر تامل کنیم
  این ها ادامه همان سیاست نفرت پراکنی و دشمن تراشی از آریایی هاست از اسلاو ها از انگلاساکسون ها از فرانک ها از ژرمن ها از فارس ها از کرد ها از تالشی ها و……………….
  چرا تمام روحیه مبارزه طلبی ما صرف جنگ با برادرانمان میشود؟؟؟؟؟

  پاسخ دادن
  • آریا

   در انگلستان گرایش های فکری متفاوتی وجود دارا. کمونیستها، سرمایه دارها،فیودالها، مسیحیان و سلطنت طلبها. مثلا در جنگ دوم جهانی شاه انگلیس دوست نازی ها رود ولی برکنارش کردند. چرچیل یکی از بزرگترین جنایت کاران تاریخ هست که باعث مرگ تعداد زیادی اریایی از المان گرفته تا هند شد. مثلما انگلیس و روسیه در ان زمان نگاه برادرانه به ما نداشتند. ما در اینجا در این وبلاگ سعی در اتحاد ملل آریایی دهریم اما باید با اگاهی و دوری از هیجان این کارو بکنیم. نثلا برادران ما در ایتالیا و اتریش سر استان ترول جنوبی اخلاف دارن و از این اختلاف ها زیاده در اروپا. نباید بخاطر برادری از منافع ملی گذشت یا انگلیس رو تبرعه کرد. اولا دولت انگلیس نه اون زمان و نه امروز دیدگاه برادری آریایی نداشته . اونها ایرلندی ها رو تا مرز انقراض بردند و حتی امروز هم ایرلند جنوبی در فشار انگلیس ارتش درستی ندهره. ما پان آریا هستیم اما باید اوشیار باشیم . روسها برادران ما هستند و خیانت های فراوانی هم به ما کردند .

   پاسخ دادن
 • پان آریایی

  چرا احزاب آریایی در غرب به قدرت نمیرسند؟ با این که میدانیم نارضایتی زیادی از وجود مهاجران در غرب وجود دارد اعراب و ترکان و آفریقای ها و چینی ها دارد خلوص نزادی اروپا را از بین میبرند مهاجرت های زیاد از کشور های جنگ زده مانند سوریه و عراق و مهاجرت های گذشته ترکان به آلمان که هم اکنون در جامعه آلمان تبدیل به یک اقلیت شده اند یا سیاه پوستان در آمریکا چرا این همه مسائل باعث نمیشود احزاب ناسیونال به قدرت برسند؟

  پاسخ دادن
  • آریا

   منافع سرمایه داری. توضیح دادم سرمایه داری خواهان سرکوب خانواده بومی غربی هست تا کارگر ارزان و بدون ادعای خارجی بیاره تا زیاد کارکنن و کم توقل باشن

   پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *