هخامنشیان آغاز گر اتحادیه آریا

پس از دورانی که در خداینامه ها بعنوان دوران فریدون شاه نام گذاری شده آریایی ها از هم جدا شدند و به سه گروه کلی هند و ایرانی , تورانی یا سکایی و رومی تقسیم شدند تا دوران کوروش بزرگ ما دولت بزرگ آریایی نداشتیم. در شمال در شرق و غرب دریاچه کاسپین یا خزر در حدود جنوب روسیه از شمال چسن گرفته تا اعماق اروپا قبیله های سکایی هرکدام جداگانه برای خود فرمان روایی براه انداخته بودند در روم پیش از تاسیس امپراتوری روم هر کدام از شهرک های لاتین برای خودش فرمان روائی داشت در خود ایران هر شهرستان و ویسی حاکمی داشت و آریایی ها هر کدام جداگانه برای خود حکومت میکردند تا اینکه ظربات پی در پی قدرت های میان رودان به ایران اینجا منظور دولت ماد و پارس این فکر را ایجاد کرد که نیرو های کوچک نمیتوانند در برابر مهاجم ها دوام بیاورند و اولین بار موضوع اتحاد آریایی در میاد پدید آمد. هر چند چند بار دولت ماد توانسته بود به پیروزی های برسد آنهم با احتاد با اقوام بیگنه که بسیار هم ناپایدار بود این موضوع در دستور کار سران قبیله ها و ویس های آریایی قرار گرفته بود که یک اتحاد آریایی نیرومند و پایدار خواهد ماند در نتیجه با توجه به دستاورد های دولت ماد کوروش هخامنشی برای اولین بار دست به تاسیس بزرگترین اتحاد آریایی زد که در ابتدا شامل پارس ها و ماد ها سپس اقوام آریایی یونان و آناتولی میشد بعد از آن آریایی های سکایی وارد این اتحادیه شدند البته با کالی اختلاف و جنگ و جدل چرا که سکایی ها از منطقه بسیار دور بودند و هنوز متوجه اهمیت اتحادیه آریایی نبودند زیرا آن ها تجربیات مادها و پارس ها را نداشتند امروز که میبینیم تغریبا جز اسپانیا هچ کشور سکایی و سارمات باقی نمانده میتوانیم به اهمیت درک صحیح سران ماد و پارس به دولت و اتحادیه آریایی پس ببریم.

متاسفانه هم نژادان سکایی ما در مورد اتحادیه آریایی مقصر هستند چرا که پس از بر افتادن حکومت هخامنشی این پارت های سکایی بودند که جانشین حکومت هخامنشیان شدند اما آنها بجای پی گرفتن ادامه حکومت هخامنشی که مهمترین وظیفه خود را اتحاد آریایی ها میدانست شروع به جنگهای برادر کشی با رومی های هم نژاد و آریایی کردند و قرن ها حکومن پارت قرن ها جنگ برادر کشی بود تا آنجا که گویی این دوملت ایرانی و رومی هیچ سنخیتی باهم ندارند و دشمن هم هستند و این سنت برادر کشی میراث ساسانیان شد و آنها آنقدر این جنگهای بیثمر را آدامه دادند تا اینکه هم ایران شکوهمند سقوط کرد و هم روم باشکوه.

از انجایی که عمل کردن منفعل سکایی ها و برنامه اتحاد گرایانه هخامنشیان امروز در برابر ما است و ما میتوانیم نتیجه هر کدام از روی کرد ها را ببینیم و به عینه میبینیم که عدم اتحاد باعث نابودی میشود در نتیجه ما باید هر چه سریع تر باید بسوی اتحاد آریایی حرکت کنیم که در روز های آینده از موانع اتحاد آریایی خواهم گفت.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *