اشتراکات فرهنگی ایران و ایتالیا

مردمان ایران و ایتالیا وابسته به قبیله اولیه آریایی هستند و زمانی از هم جدا شده اند . اینچنین است که مردم ایران و ایتالیا از یک نژاد هستند . نتنها مردم ایران و ایتالیا در ظاهر و شکل شبیه هم هستند و در اخلاق و رفتار هم شباهت بسیار به یک دیگر دارند که البته همین موضوع باعث اختلاف و جدایی دو ملت شده مانند مذهب که هر دو ملت مذهبی هستند یکی شیعه و یکی کاتولیک اما اینجا میخواهیم اشتراکات تاریخی مردم ایران و ایتالیا را برسی کنیم.

ما هرچقدر به گذشته برگردیم شباهت زیادی بین مردم ایران و ایتالیا میبینیم . هر چقدر به گذشته بر گردیم شباهت ها بسیار است و دلیل آن بگری فرهنگ کهن آریایی است زیرا ایرانیان و ایتالیایی ها تازه از قوم متحد آریا جداشده بودند و هنوز سنتهای آریایی زنده بود پس دلیل این شباهت ها وابسته گی به سنتهای مشترک آریایی بوده است.

اما کدام سنتها ؟:

اریایی ها باتوجه به این که سنت خردگرایی داشتند و از عقل و خرد خود استفاده میکردند متوجه شده بودند که هرکسی استعداد خاصی در یکی از سه زمینه نظامی گری , روحانیت و دستورزی و یا پیشه گری دارد و در نتیجه جامعه آریایی همان گونه که قبلا گفته بودیم به سه گروه روحانیان , ارتشتاران و دستورزان تقسیم شده بود. در ایران و در ایتالیا سربازان لباس قرمز میپوشیدند به گفته پلوتارخ مورخ رومی موبدان دختر معابد روم لباس سفید میپوشیدند همچنان که هنوز هم موبدان زرتشتی لباس سفید میپوشند اما تنها شباهت پوشیدن لباس سفید نبوده است چرا که وظیفه موبد دختران دومی حفاظت از آتش مقدس بوده چنانکه آتش هنوز هم در فرهنگ باستانی ایران مقدس است . پس جایگاه آتش و سنت های موبدی و نظامی گری از سرچشمه فرهنگ آریایی نشات میگیرد.

در تصویر بالا در سمت راست تصویر موبد دختران رومی در معبد بنگارش در آمده است که در حال پاسداری از آتش مقدس هستند و در سمت چپ دختران زرتشتی در حال برگزاری جشن سده جشنی که به گفته منابع ایرانی برای پاسداشت کشف آتش به دست هوشنگ شاه برگزار میشود.

تقسیم مردمان به سه گروه روحانیان , ارتشتاران و دستورزان و یا پیشه وران طربق منابع باستانی ایران ایده جمشید شاه از شخصیتهای کهن آریایی بوده است به شکلی که همان گونه که در بالا آمده برای روحانیان رنگ سفید سربازان رنگ سرخ و دستورزان رنگ آبی را برگیزد که در ایتالیا برای کشاورزان بجای آبی از رنگ سیاه استفاده میشده است که نماد تیرگی خاک بوده است اما رنگ خود جم رنگ سرخ و سفید بوده است . سرخ و سفید نماد پادشاهی آریایی بوده است چنانکه بگفته مورخ رمی لباس رسمی داریوش هخامنشی سفید شنلی سرخ بوده است بر روی شنل دو بار در حال حمله به هم بوده اند حتما میدانید که باز یا شاهین و یا عقاب به همراه قوچ نماد فره کیانی است. پرچم لاجوردی کشف شده از تخت جمشید نیر گواه میدهد رنگ سرخ و سفید در دوران هخامنشی کاربرد داشته است , پرچم لاجورد که از یک تخته سنگ لاجورد ساخته شده است که در وسط شاهین نماد فره کیانی و دورتا دور دارای مثلث های به رنگ سورخ و سفید که رنگ لباس پادشاهان هخامنشی بوده است را دارا میباشد رنگ سرخ نماد ریاست شاه بر سپاهیان و رنگ سفید نماد ریاست شاه بر نهاد روحانیت بوده است همین رنگ ها در لباس پادشاهان باستانی روم که بعد ها جمهوری و سنا جای آنرا گرفت میبینیم. لباس پادشاهان رمی سفید همراه شنل سرخ که دقیقا از نماد های پادشاهی آریا است آمده است .

تصویر سالا سمت راست نقاشی هنرمند گرانمایه آقای جمشیدی از کوروش بزرگ است که با دقت شاه را در لباس رسمی بتصویر کشیده است و در سمت چپ لباس امپراتوران روم باستان که دقیقا همان طرح لباس هحامنشی است که ازسنت مشترک آریایی است.

استفاده از نماد عقاب که در ایران نماد فره کیانی است و در امپراتوری روم باستان نماد امپراتوری بوده از دیگر اشتراکات آریاییها است.

در اسناد هخامنشی داستانی شبیه سیمرغ و زال است به این شکل که هخامنش را یک عقاب در کوه های قفقاز تغذیه کرده است چنانکه یک گرگ رومولوس بنیانگذار روم را شیر داده است که میتواند داستانهای نابی را در دل خود جای داده باشد که امروز ما از آنها بی اطلاع هستیم.

مردمان ایران و ایتالیا از یک ریشه و از تن واحد آریا هستند و شباهت های ظاهری و اخلاقی مردم ایران و ایتالیا بخاطر آریایی بودنشان است . امید برای روزی که آریایی ها متحد شوند.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *