هنر

تصاویر شاهنشاهان ساسانی در حال شکار

Views: 11

آثار بسیار زیادی از شاهنشاهان ساسانی برجای مانده است که امروزه در موزه های سراسر جهان نگهداری میشود. حتما با دیوار نگاره های شاهنشاهان ایران آشنا هستید. اما جدای از دیوار نگاره های ساسانی که به مناسبت پیروزی های سپاه ایرانشهر در گوشه کنار ایران وجود دارند آثار زیادی از شاهنشاهان ساسانی وجود دارند که در موزه های سراسر جهان نگه داری میشوند. تعداد زیادی بشقاب و سینی زرین و سیمین شاهان گوناگون ساسانی را در حال شکار یا جشن نشان میدهند.

رخی از شاهان با شکل تاج خود شناخته شده و برخی گم نام و ناشناخته هتند. امروز در موزه مجازی وبگاه تاریخ و فرهنگ آریا چند شی باستان ایران را برای نمایش گذاشته ایم و از شما دعوت میکنم از موزه مجازی ایران باستان دیدن کنید. این اشیاء بایتانی از ایران و برخی از سیبری روسیه کشف شده اند. میدانیم که جمعیت سکتیی ایرانی که سبک زدندگی چادر نشین داشتند در شمال ایران در جنوب و مرکز روسیه زندگی میکردند و با شاهنشاهی ایرانشهر رابطه تجاری فرهنگی و گاه نظامی داشتند.

بنابر این آثار زیادی از ایران و شاهنشاهان ایران در روسیه یافت شده است.

آثار یافت شده جدای از نشان دهنده نوع پوشش و لباس شاهنشاهان ایران و مقامات بلند پایه نشان دهنده ظرافت هنر هنرمندان ایران در دوران ساسانی نیز است.

ر این آثار که در موزه های آمریکایی و اروپایی و البته در روسیه نگهداری میشود شما میتوانید شاهد ظرافت و چهره نگاری دقیق هنرمندان ایران باستان که چهره شاهان ایرانشهر را به دقیت و با جزعیات کشیده اند باشید.

لطفا با ما همراه باشید و از موزه مجازی تاریخ و فرهنگ آریا بازدید کنید.این اشیا نشان دهنده شکار گری و اهمیت اسب در فرهنگ پادشاهی ایرانشهر استند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *