خاندان شاهی

خاندان هخامنشیان

Views: 406

هخامنش موسس خاندان هخامنشی بوده است هرچند قوم هخا که هخامنش به آن متعلق بوده است از 2500 پیش از میلاد بوده است در مورد هخامنش دادستانی اساطیری از الین وجود دارد که عقابی هخامنش را خوراک داده است به یاد داشته باشیم سیمرغ افسانه ای ایران به معنای عقاب است به هر حال جانشین هخامنش چیش پیش بود و ببعد از ان فرمانروایی هخامنشیان به دو شاخه تبدیل شد شاخه آریامنه و کوروش اول دو پسر چیش پیش همزمان با هم فرمان میراندند .پس از آریارمنه ارشام پادشاه شد و پس از کوروش اول کمبوجیه اول شاه شد و پس از کمبوجیه اول کوروش کبیر  به پادشاهی رسید کوروش کبیر با برکنار کردن آرشام هخامنشیان را دوباره متحد کرد هرچند کوروش بزرگ با بر انداختن دولت ماد تمام قوم آریا را متحد کرد و از روستاهای پراکنده و در حال شکست از دولتهای دشمن به یک ابر قدرت تبدیل کرد. 

این ها نام هخامنشیان پیش از کوروش بزرگ بودند در ادامه شاهنشاهان شکوهمند هخامنشی را خواهیم خواند .کوروش بزرگ نخستین شاهنشاه هخامنشی بود او نخستین امپراتوری جهان را پی افکند که همرا دادگری و مهرورزی های بسیار بود پس از او کمبوجیه پیر او و سپس داریوش بزرگ که مردی نیکو کار دادگر و نو اور بود به پادشاهی رسید .داریوش بزرگ شاهنشاه ایران نو آوری های بسیاری کرد مانند راه شاهی ,چاپار خانه , فارسی ,تقویم اوستایی و دیگر نو اوری ها پس از داریوش بزرگ خشایار شا به فرمانروایی رسید و پس از او اردشیر اول هخامنشی ,خشایار شای دوم و سپس سغدیان پس از او داریوش دوم و پس از او اردشیر دوم که پس از او ارسس مدت کوتاهی به پادشاهی رسید گفته میشود شاهنشاهان اشکانی از دودمان ارسس بودند و در نهایت داریوش سودم.

دین هخامنشیان خداپرستی بوده است که ما امروز انرا دین زرتشتی مینامیم .داریوش بزرگ و خشایار شا بارها به یکتا پرستی خود اشاره کرده اند که نشان از زرتشتی بودن انها دارد 

خشایار شا در سنگ نبشته DPh  بند 5 این چنین میگئوید .

و در میان این کشور ها جای بود که در آنجا پیشتر دیو ها را می پرستیدند .سپس من معبد دیوان را از جا کندم و گفتم دیوها پرستش نشوند  . در انجای که دیوان پرستش میشدند ,من اهورا مزدا و ارته(فرشته) را پرستش کردم 

ارته جانمایه  دین زرتشتی است  بنا بر این انان زرتشتی بوده اند .

داریوش در سنگ نبشته dna در ستر 2 این چنین میگوید. : منم داریوش ,شاه بزرگ ,شاه شاهان ,شاه کشور های دارای همه گونه مردم. شاه بر روی این زمین دور و دراز . پسر ویشتاسپ هخامنشی ,پارسی پسر پارسی ,آریایی ,آریایی نژاد

خشاریا شا در کتیبه dph چنین میگوید :

منم خشایار شا ,شاه بزرگ ,شاه شاهان ,شاه کشور های دارای همه گونه مردم. شاه بر روی این زمین دور و دراز . پسرداریوش  هخامنشی ,پارسی پسر پارسی ,آریایی ,آریایی نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *