دسته‌بندی نشده

لیست تمام پادشاهان ایران باستان

Views: 188

لیست شاهنشاه های ایران زمین در دوران باستان و پیش از اسلام به ترتیب (مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان)

پادشاهان نام برده شدن بترتیب پادشاهی نکرده اند چرا که گاهی دو یا چند نفر مدعی پادشاهی بوده اند مانند چند دوره در زمان اشکانیان .

پادشاهان ماد (۴ تن) دیاکو، فرورتیش، هووخشتره و ایشتوویگو


شاهنشاهان هخامنشی : (۱3 تن) کوروش بزرگ، کمبوجیه دوم، داریوش بزرگ، خشایارشا بزرگ، اردشیر یکم، خشایارشا دوم، سغدیانه، داریوش دوم، اردشیر دوم، اردشیر سوم، اردشیر چهارم، داریوش سوم و اردشیر پنجم


اشکانیان: (۳۶ تن) اشک یکم، اشک دوم، اشک سوم، فرهاد یکم، مهرداد یکم، فرهاد دوم، اردوان یکم، مهرداد دوم، گودرز یکم، مهرداد سوم، ارد یکم، سیناتروک، فرهاد_سوم، مهرداد چهارم، ارد دوم، فرهاد چهارم، ملکه موزا، فرهاد پنجم، ارد سوم، ونون یکم، اردوان دوم، وردان یکم، گودرز دوم، ونون دوم، بلاش یکم، وردان دوم، پاکور یکم، بلاش دوم، اردوان سوم، خسرو یکم، بلاش سوم، مهرداد پنجم، بلاش چهارم، بلاش پنجم، بلاش ششم و اردوان چهارم


شاهنشاهان ساسانی : (۴۲ تن) اردشیر بابکان، شاپور یکم، هرمز یکم، بهرام یکم، بهرام دوم، بهرام سوم، نرسه، هرمز دوم، آذرنرسی، شاپور دوم، اردشیر دوم، شاپور سوم، بهرام چهارم، یزدگرد یکم، بهرام گور،یزدگرد دوم، هرمزسوم، پیروز یکم، بلاش، قباد یکم، جاماسپ، انوشیروان، هرمزچهارم، خسرو پرویز، بهرام چوبین، ویستهم، قباد دوم، اردشیر سوم، شهربراز، خسرو سوم، بوراندخت، شاپور شهروراز، پیروز دوم، آزرمیدخت، خسرو چهارم، فرخ هرمز، هرمز ششم، یزدگرد سوم، پیروز سوم، نرسی، بهرام هفتم و خسروپنجم

One thought on “لیست تمام پادشاهان ایران باستان

 • کریمی

  از میان این پادشاهان که البته بیشترشان فتوحات یا دست کم جنگ های پیروز مندانه ای برای ایران داشته اند ولی نام دو پادشاه از دو سلسله متفاوت ولی با لقب مشترک هردو در دوران خود شکست های شومی برای ایران مان داشتند.نخست *داریوش سوم*(که از اسکندر مقدونی شکست سختی خورد و سراسر ایران توسط یونانیان متصرف شد) و بعدی مجدداً *یزدگرد سوم* ( که از اعراب وحشی شکست خورد که البته دلیل اصلی آن نه قدرت بیرونی اعراب که ضعف داخلی خودمان بود که شرح آن طولانی است)
  یاد جمله ای از *ویل دورانت* در کتاب تاریخ تمدن ایشان افتادم که بسیار ژرف و قابل تامل و تفکر است آنجا که میگوید:
  {هیچ تمدنی از بیرون مغلوب نمیشود ،مگر اینکه قبلاً از درون مغلوب شده باشد…!}
  این جمله به تنهایی میتواند گویای علت شکست ساسانیان از یک مشت عربِ ساده بیابانگرد باشد.

  پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *