آریااروپا

مردم تورانی، هم نژادی مردم ایران و اروپا

Views: 1863

مردم اروپا خویشاوندان و برادران آریایی مردم ایران از شاخه تورانی هستند. تازه ترین یافته های باستان شناسی و تاریخ میگوید مردم اروپا جانشینان تورانیان هستند. تاریخ ایران بسیار فراتر از دوران های ماد و هخامنشی است و برای پیدا کردن چهره تورانیان باید به پیش از تاریخ 3000 ساله ایران نگاه کرد. تورانیان را باید در تاریخ دوازده هزار ساله ایران جستو جو کرد زمانی که مردم آریایی اروپا, آلمان و انگلیس از تورانیان پدید آمدند .درباره وارثان مردم آریایی تورانی بسیار گفته شده اما تا ورد پژوهشگران جوان ایرانی مانند پرنیان حامد و مجتبی شهمیری و البته سرسلسله انان دکتر مرحوم جهانشاه درخشانی تورانیان مردمی ناشناخته بودند و ما امروز سیمای تورانیان را در چهره هم نژادان اروپایی مردم ایران می بینیم. 

کمی در این باره گفتوگو کنیم که چرا ترک ها و پیش از انها سکاها و سرمت ها تورانی نیستند. 

رئیس جمهور پیشین حسن روحانی یکبار در اجلاس کشورهای ترک زبان که ایران را نیز دعوت کرده بودند حاضر شد و چرندی از پیش تکرهر شده را بر زبان راند . او گفت : مردم ایران و ترک زبان از یک ریشه هستند. یعنی به همان داستان جدایی آریایی ها به سه شاخه ایرانی،تورانی و رومی در دوران فریدون شاه اشاره کرد . 

این که یک زمانی میگفتند سکاها تورانی هستند به این دلیل است که آریایی ها در طبق نظریه ای تازه حدود ۸۰۰۰ سال پیش از شمال غربی ایران جدا شدند و به اروپا رفتند. این هشت هزار سال پیش فاصله ای طولانی با دوران ساسانیان دارد. در منابع باستانی به جنگ های تورانیان همنژاد شمالی و مردم ایران اشاره شده بود و ساسانیان پس از شش هزار سال جدایی با آلمانی ها و ژرمن های اروپایی آنها را فراموش کرده بودند و تنها تحدیدی که از جانب شمال آنها را در هراس انداخته بود و البته این شمالی ها هم نژاد مردم ایران نیز بودند سکایی ها بودند ! پس طبیعی بود که ساسانیان ایرانی ناشناس با هم نژاد ها اروپایی و ژرمن خود ، تورانیان را سکایی فرض می کرده اند. یعنی سکایی ها را تورانی فرض می کرده اند. داستان پراکندگی آریایی ها یا به تعبیر دانشمندان امروز هند و اروپایی ها داستان و مساله ای مهم بوده مس ساسانیان تاریخ کهن را با زمان و رویدادهای خود هم راستا می کرده اند و پس از کوچ سکایی ها از شمال ایران به اروپا و جایگزینی سکایی ها با ترک ها حالا ایرانیان ترک ها را تورانیان دوران بسیار باستان قلمداد می کرده اند. 

شباهت چهره مردم ایران و اروپا نشان از هم نژادی مردم ایران و اروپا دارد. مقایسه چهره الناز شاکردوست و دختر دانمارکی تورانی تبار

چرا سکاها تورانی نیستند ؟ چرا باشند ؟ اگر سکا ها تورانی هستند پس چرا خود را سکا می نامند و نه تورانی ؟ همین امروز آخرین سکاهای باقی مانده که نوادگان آلانها هستند در هرستیا خود را ایرون می نامند یعنی ایرانی ! سکاها به خود ایرانی میگویند و نه تورانی . تکلیف ترک های زرد پوست چشم بادامی هم که با آریایی ها بسیار مشخص است .

آریایی ها فرزندان فریدون و نوادگان جم بزرگ هستند . 

تنها مردمی که در جهان وجود دارند که از نظر چهره شباهت به مردم ایران دارند،به زبانهای هند و اروپایی سخن میگوییند و خود را از فرزندان تور و ابتین میدانند مردم سفید پوست،چشم آبی و بلوند اروپایی است که هنوز ثور اژدها کش فرزند ادین را قهرمان خود میدانند. 

پیش تز گفته بودیم که داستان هایمدان دقیقا و نعل به نعل داستان طوفان عصر جم است. مطابق اوستا دانشنامه کهن آریایی  خداوند به جم یک سلاح و یک ساز بادی میدهد، او را از طوفان اگاه میکند و او را مامور ساختن دژ میکند. در داستان هاسمدال تنها نام ها متفاوت است. سپس داستان ثور کسی که اژدها را کشت ازدهایی که مانند اژدهایی گشتاسب در اب است را میکشد . نام اژدهای ثور یورموندگاند و نام اژدهایی گرشاسب گندرو است که شبیه هم هستند. در اوستان پرچم فریدون گاو درفش و پرچم ثور سر گاو است. 

مردم ایران و اروپا آریایی نژاد و برادر هستند. بیشتر مردم اروپا سفید و اقلیت گندوم گون دربرابر اکثریت گندوم گون و اقلیت سفید ایرانی بدلیل شرایط اقلیمی است

در اوستا و شاهنامه تور بزرگترین پسر کوچکترین پسر آبتین است و در آلمان و شمال اروپا ثور پسر ادین. 

پس میبینیم که مردم شمال اروپا ،مردم آلمان نروژ و سوئد خود از نوادگان تور بزرگ هستند و هم نژاد ما مردم ایران. 

بسیاری از مردم اروپا سفید پوست و بسیار کمی از آنها گندوم گون هستند و بسیاری از مردم ایران گندوم گون و کمی سفید چشم آبی هستند. 

ایرانی بودن همین داستان کهن فریدون و سه پسر دلیر اش است. آریایی بودن یعنی وارث پادشاهان و پهلوانان و سرداران آریایی منشعب شده از پشت فریدون است. 

بله آریا در دوره ای نام یک از سه شاخه مردمان نژاد هند و اروپایی است که نام دیگرش تورانیان  فرزندان ثور بوده است . مزدم اروپا هم نژادان آریایی مردم ایران خود را با نام ثور پسر بزرگ فریدون میدانستند. پس مردم ایران و اروپا ،مردم ایران و انگلیس و آلمان و فرانسه و البته نروژ و دانمارک آریایی نژاد و برادر و هم نژاد هستند. 

کافی است نگاهی به چهره زنان ایران و دانمارکی یا آلمانی انداخته شود. میبینیم بیشترین تفاوت برای رنگ پوست کمی تیره تر مردمان ایرانی است که اگر با زنان سفید پوست ایرانی مقایسه کنیم همین تفاوت هم دیده نخواهد شد. 

پیشتر به آزمون هایی ژنتیکی اشاره کرده بودم که بر مبنایی آن مردم ایران با ایتالیایی ها و یونانی ها قرابت و نزدیکی داشت و البته انگلیسی ها و آلمانی ها . 

کافی است به چهره اغلب سفید تر مردم اروپا نسبت به مردم ایران نگاه کنید. چشمان بزرگ و کشیده آریایی را در چهره اروپایی ها خواهید دید. چشمانی آبی آنها در برابر چشمان قهوه ای ما اما فرم یکی است. بزرگ و کشیده. 

در شاهنامه فردوسی به شجاعت مردم توران و زیبایی زنان آنها بسیار اشاره شده است . میبینید امروز سلحشوران آریایی اوکراین چگونه یک ابر قدرت را به زانو در اورده اند و یا زیبارویان هالیود در جهان شناخته شده هستند . چنانکه در شاهنامه آمده است. 

مردم ایران شباهت بسیاری به هم نژادان آلمانی خود البته هم نژادان اروپایی خود دارند.

در زبان فارسی مثالی داریم که میگوید خون خون را میکشد. 

مردم ایران و اروپا برای بیش از هشت هزار سال از یک دیگر جدا گشته اما اکنون در آغاز نظم نور جهانی آریایی ها هر روز در حال نزدیک شدن به یک دیگر هستند و در آینده آریایی ها یک نیروی بزرگ درست خواهند کرد. 

مهمترین نکته ای که در هم نژادی مردم ایران و اروپا ، ایران و آلمان و فرانسه و انگلیس مطرح است شباهت های اسطوره شناشی دوران عصر سنگ و مفرغ اولیه و تفاوت های ظاهری نشاهی از جبر جغرافیایی است. 

آریایی های ایران و اروپا دو مورد از مهمترین دستاورد هایی بشری را به جهان عرضه داشته اند. ایرانیان فرمانروایی شکوهمند هخامنشی و سفید پوستان اروپایی اینترنت را به جهان اورده اند.

31 thoughts on “مردم تورانی، هم نژادی مردم ایران و اروپا

  • آریا

   سلام پوریا . هر کسی انگشت اتهام خودشو رو بسوی گرفته. مسیحی ها یهودی ها رو به چیزی متهم میکنن، یهودی ها از مسیحیت و اسلام بد دیدن . مسلمان ها به مسیحی ها بد کردن . مسیحی ها به مسلمانان بد کردن . همه با همه دشمن هستند.
   حالا گروهی بی دین و خدا نشناس بر مسیحیان، یهودیان و مسلمانان حکومت میکنن. قوانین بین المللی که وضع شده عمیقا بیگانه با ابراهیم و ملت ابراهیم هست.
   در این باب جای بحث زیادی است ولی ما اینجا موافق یا مخالف هیچ قوم غیر آریایی نیستیم فقط طرفدار نژاد آریایی هستیم. حالا با یهودی ها از این جهت که اونا خداپرست هستند چون ما وجه اشتراک داریم.

   پاسخ دادن
   • آرین

    ما همه اقوام دنیا رو دوست داریم. اما نژاد ما تمدن ماست… اگر نژاد ایرانی (هرچند خالص نباشه) منقرض بشع، هیچ چیزی از ایرانی‌بودن باقی نخواهد ماند و آخرین بازمانده آریایی آسیایی در گودالی از نیستی فرو خواهد رفت. اگر نژاد ما از بین برود، همه چیزمان از بین میرود: زبان، فرهنگ، رسم و رسوم، خوراکی‌ها، سبک معماری، سبک موسیقی، سبک نقاشی، پوشش و همه چیز… پس این احمقانه است که لیبرال‌دموکرات‌های غربی از ما میخواهند با نژادهای دیگر زیادی دوست باشیم!! اینم بدونید افغانستانی‌ها شدیداً خون مغولی دارند، به عنوان یک لر میگویم، ۶۰درصد لرها خون سلجوقی و ترک و مغولی و عیلامی (سیاهپوست) دارند، با هرکسی ازدواج نکنید! فقط مردم مرکز ایران و شمال ایران، حکومت سعی دارد جمعیت آریایی‌ها رو منقرض کنه و درواقع ج.م.ا داره با رژیم صهیونسیتی همکاری میکنه

    پاسخ دادن
    • آریا

     کابینه هیتلر ۹۴ سال پیش که علم پیشرفت خودش رو نکرده بود، میگفتند خالص‌ترین آریایی‌ها در ایسلند و نروژ هستند، الان از نظر اتنولوژیستی ثابت شده، حق با هیتلر بود! ایسلندی‌ها به معنای واقعی کلمه خالص هستند. اما سیاست ادغام قومی و پذیرش میلیون‌ها پناهنده سرخورده عمدتا عرب-مسلمان و سیاهپوست باعث انقراض نژاد آریایی خواهد شد. #حق_با_هیتلر_بود

     پاسخ دادن
 • ممد

  سلام و درود خدمت شما‌.
  اول از همه بگم که مطب شما مفید بود اما چند رکن و موضوع کاملا مهم رو جا انداختید.
  شما گفتید تورانیان نوادگان اروپایی ها هستن، و تورانیان ایرانی تبارن،پس نتیجه گرفته میشه اروپایی ها و ایران ها از یه فامیلن.
  اما این مضوع رو باید اینجا روشن کنیم که متاسفانه اغلب ایرانی ها بر این باورن هرکی چشم ابی پوست روشن و موهای بور داشته باشه پس‌ینی اون اریایی اصیله که البته این باور بد ترین و بزدلانه ترین باوریه که یک فرد میتونه داشته باشه.
  حالا چرا بزدلانه ؟ چون اغلب کسایی که در باره تبار و نژاد تحقیق گسترده ای انجام دادن کاملا میدونن که نظریه خاستگاه اریایی ها در سیبری کاملا غلطه.
  و حتما به این فکر کردن که این هم یکی از دزدی های غربی هاست که اریایی ها هم‌ به نام خودشون بزنن.
  چون نژاد سپید اروپایی با نژاد اریایی کاملا متفاوته؛این یعنی خاستگاه اریایی ها یا همون ایران ویج برمیگردن به منطقه قفقاز یا شرق اناتولی.و ایرانی های اصیل چشم‌های قهوه ای سوخته و موهای سیاه و بعضیاشون قهوه ای سوخته دارن.
  در مورد سکا ها این که در گذشته اریایی های قفقاز که قصد مهاجرت داشتن عده ای رفتن شمال (مردم یامنایا) عده ای رفتن غرب (یونان و مجارستان و …) و عده ای که قصد داشتن به سمت سرق و جنوب برن لازمه بگم به دلیل وجود رشته کوه ها زاگرس و نا مطلوب بودن اب و هوا و چراگاه تنها نقاط آدربایجان و همین زاگرس رفتن که ماد ها و بعد پارس هارو تشکیل داد .(البته لازمه بگم تعداد کمی‌از اریایی ها تونستن به فلات و داخل خود ایران برن چون رشته کوه های زاگرس و البرز حصاری بر ورود آنها بود ).
  پس میمونه مهاجرت از سمت مازندران.
  بعضی آریایی ها در داخل خود مازندران موندن که کاسپین و گیلک‌ها و … رو تشکین دادن و بعضی تصمیم گرفتن بیشتر به سمت شرق برن؛.
  گفته شده یه عده از همین اریایی ها در داخل فلات خراسان موندن و یه قوم جدید الپین ها یا اجداد همین پارت هارو تشکیل دادن.
  اما مهاجرت اریای ها به سرق در همینجا تموم نمیشه؛ به نظر میاد یه عده اریایی های که به سمت شرق مهارجت کردن و تا ترکمنستان امروزی رسیدند تصمیم گرفتن به سمت شمال برن و تا دریاچه ارال یا همین منطقه خوارزم کوچیدن که یه قوم جدید به نام سکا هارو تشکیل دادن

  پاسخ دادن
  • آریا

   سلام. سفید پوست ها یک شاخه از آریایی ها هستند و پیش تر گفته بودیم که آریایی ها از نظر ظاهری گندوم گون با چشمان قهوه ای و سفید با چشمان ابی هستند. آریایی ها شاخه های گوناگونی هستند . حرف ما اینجا این بود که سکاها تورانی نیستند ایرانی هستند و تورانیان امروزه در اروپا و اروپایی نامیده میشن.

   پاسخ دادن
   • ممد

    نه.
    تورانیان همون سکا‌ها هستن

    شما سپید های اروپایی غیر آریایی (مثل نوردیک ها) رو با تورانیان سکا تبار اشتباه گرفتید

    پاسخ دادن
    • آریا

     توضیح دادم که سکایی ها به خودشون ایرونی به معنای ایرانی میگن. رنگ پوست از ویژگی های اولیه یک نژاد نیست چون با زاویه تابش خورشید،خوراک و نوع زنگی دگرگون میشه. قطعا اروپایی ها تورانی هستند

     پاسخ دادن
    • ما تو ایران هم بور و بلوند زیاد داریم یا نورستان و کالاش افغانستان و یا گلدان یونانی داریوش بزرگ و همچنین آثار باقی مانده سربازان گارد جاویدان

     پاسخ دادن
     • ایرانی

      چه فایده‌ای داره وقتی دختردایی من با چشمان آبی و موهای بور و استعداد عالی و تحصیلات دکترا رفته یا یک عرب دزفولی ازدواج کرده و دو تا بچه بیش‌فعال بی‌ادب به دنیا آورده و دست‌آخر طلاق داده و تهدید به مرگ شده! هرکاری کنیم این ایرانیان ما ساده‌لوح هستند و به راحتی میزنن نسل خودشونو منقرض میکنند. تا میگیم نکنید فوری واژه جعلی و گمراه‌کننده و ساختگی «نژادپرستی» رو به زبون میارن. بهتره بجای استفاده از واژه تحقیرآمیز و زننده نژادپرستی، از واژگانی چون «ناسیونالیسم»، «تمدن‌گرایی»، «نژادگرایی»، «نژاد دوستی»، «رئالیسم نژادی» و «میهن‌پرستی» استفاده بشه.

    • آریا

     سه نژاد داریم: قفقازی (سفیدها)، نگروتیو (سیاهان) و منگولوئیدها (شرق‌آسیایی‌ها)
     نژاد قفقازی به دو بخش بزرگی تورانیسم و آریایی تقسیم میشه.
     توران (تور) یک واژه پارسی است که در شاهنامه آمده و جهانی شد، درست مثل واژه «هندو» که اولین بار داریوش بزرگ به زبان آورده. برخی می‌گویند توران‌ها همان مردم سفید ترکیه (آناتولی) تا مرز کنونی قزاقستان است و برخی می‌گویند اسلاوها (اوکراینی‌ها و روسی‌ها) هستند.
     نژاد آریایی یک نژاد ساختگی نیست، کاملا واقعیه و رسانه‌های یهودی و لیبرال انکار می‌کنند. نژاد آریایی معمولا دو دسته است: نوردیک‌ها (ژرمنی‌ها، سلتی‌ها، فریزی‌ها، برخی اسلاوها و…) و مدیترانه‌ای‌ها (ایرانیان سفید روشن تا سفید برنزی‌پوست، یونانی‌ها و ایتالیایی‌ها) مابقی اقوام مانند فرانسوی‌ها و اسپانیایی‌ها و انگلستانی‌ها (ترکیب فرانک‌ها و نورمن‌ها و وایکنیگ‌ها و اسکاتلندی‌ها و ایرلندی‌ها و آگلوها و ساکسون‌ها که همه آریایی هستند) مخلوطی از مدیترانه‌ای‌ها و نوردیک‌ها هستند. ایرانیان سفید آریایی هستند، اما آریایی نوردیک به سبک مردم سوئد و نروژ و ایسلند نیستند، بلکه به سبک مردم یونان هستند. درواقع خشایارشا میخواست یونان رو به خاک ایران ضمیمه کنه، چون ایرانیان باستان طاهرا آگاهی از نژاد آریایی اروپایی‌ها داشتند، اما متاسفانه… همه چیز به هم خورد.

     پاسخ دادن
  • آرین هیتلر

   حرفای شما سندیت خاصی نداره، اونا هم اسم آریایی رو ندزدیدن، بلکه وام گرفتند، وام‌گیری یک فرایند علمی است، آریایی نه تنها تفاوتی با نژاد سفید ندارد، بلکه بخشی از نژاد سفید (قفقازوئید) است. یه نگاه مردم اوکراین بنداز (به انگلیسی سرچ کن) ببین چقدر به ایرانیان شباهت دارند، از مدل چشم‌ها تا سبک جمجمه تا چینش دندان‌ها تا مدل ابرو تا لبهای نازک… ما به معنای واقعی کلمه شدیداً با مردم جنوب اروپا تا سوئد شباهت داریم، من او نا رو از نزدیک دیدم. گاهی اوقات ایرانیان رو با اسپانیایی ها و یونانی‌ها اشتباه می‌گیرند.

   پاسخ دادن
  • آریا

   بدون شوخی از اصیل‌ترین آریایی‌ها در استان آذربایجان، اصفهان و گیلان و بخش کوچکی کردها و بختیاری‌ها هستند. اما پارس‌ها متاسفانه با بردگان و اقوام غیر ایرانی مانند عیلامی‌ها و لولوبی‌ها و کاسی‌ها و حوری‌ها و کاسپی‌ها و آماردها و سامی‌ها (عرب‌ها و یهودیان) و جدیدا هم کولی‌ها و پاکستانی‌ها و افغانی‌های هزاره (مغول‌های فارسی‌زبان) و سادات آمیخته شدند و خلوص نژادی خود را از دست دادند و همین زمینه فروپاشی ایران را آغاز کرد. تنها راه نجات ایران، بازگشت به ژنتیک واقعی ایران است. پیشبینی می‌شود تا سال ۲۰۹۰ چهره مردم ایران هیچ فرقی با کولی‌های روی مرز بلوچستان پاکستان نمیکند! یعنی تقریبا شبیه به هندی‌ها میشیم. و این نقشه دشمنان تمدن آریایی است. ببینیم و داوری کنیم

   پاسخ دادن
 • بازپینگ: buy viagra online usa

 • آریایی

  دسامبر ۲۰۲۳ سایمون نوتوویس، عضو حزب طلوع فجر طلایی یونان، به جرم آنکه گفت ایرانیان و یونانیان اجداد مشترک دارند، توسط گارد مبارزه با نژادپرستی دستگیر شد! توی اروپا کسی با کلاس و متمدن محسوب میشه که نوکری سیاهپوستان و تروریست‌های افراطی را بکند! کسی لاکچری محسوب میشه که بر علیه وطن خودش فعالیت کند! خدا رحمت کنه

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  فرضیه نژاد واحد بشر (human classification): فرضیه هومن‌ریس (Human Race) میگوید هیچ نژادی از انسان وجود ندارد و همه انسان‌های دنیا یک نژاد هستند، یعنی سیاهپوست همان سفیدپوست است! یا مثلا یک ایرانی سفیدپوست همان مغولی است! و میلیون‌ها تفاوت بیولوژیکی-اجتماعی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. هواداران این نظریه صراطشان به جایی مستقیم نیست و دو گروه هستند: گروهی که کاملا آگاه به فریب بودن این فرضیه غیرعلمی هستند و گروهی که واقعا توده عوام و فریب‌خورده هستند و بایستی آگاه شوند.

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  قابل توجه احمق‌هایی که میگویند سیاهپوستان و یهودیان مظلوم هستند:
  پیش از ظهور هیتلر یهودیان در اوایل قرن ۲۰ کتابی بنام «آلمان باید نابود شود» ارائه دادند و «برنامه نژادی قرن بیستم» را آشکارا مطرح کردند که در نشریه صهیونیستی در کتابخانه کنگره پیدا شده بود اما پس از جنگ جهانی دوم تمام این اسناد را محو کردند:
  «ما باید متوجه باشیم که قوی‌ترین سلاح حزب ما تنش‌های نژادی است. با القای آگاهی نژادهای تیره که قرن‌ها توسط سفیدپوستان سرکوب شده اند، می توانیم آنها را در برنامه حزب کمونیست قرار دهیم… ما اقلیت سیاهپوستان را برعلیه سفیدپوستان برافروخته می کنیم، ما تلاش خواهیم کرد تا در سفیدپوستان عقده گناهی برای استثمار سیاهپوستان ایجاد کنیم. ما به سیاه پوستان کمک خواهیم کرد تا به شهرت برسند. در هر جنبه ای از زندگی، در حرفه ها و در دنیای ورزش و سرگرمی. با این اعتبار، سیاهپوستان می توانند با سفیدپوستان ازدواج کنند و روندی را آغاز کنند که آمریکا را به هدف ما برساند.» اسرائیل کوهن؛ سال ۱۹۱۲

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  کسانی که میگویند نژادها هیچ فرقی ندارند و دم از برابری و برادری میزنند و می‌گویند چه اشکالی داره همه مردم دنیا مخلوط شوند!
  عناصری که یک ملت را از ملت دیگر جدا میکند، به عبارتی میخواهم بگویم که مثلا بافت اجتماعی-نژادی «سیاهپوستان جیبوتی» با «ایرانیان» بی‌نهایت متفاوت است:
  ۱-تفاوت در نژاد (فقط میلیون‌ها تفاوت بیولوژیکی و چهره‌ای!)
  ۲-تفاوت در فرهنگ
  ۳-تفاوت در رسم و رسوم (جشن‌های ملی، سلام و خداحافظی، شیوه عروسی و کف و دفن)
  ۴-تفاوت در باورهای فولکوریک (داستان‌های عامیانه و عقاید حماسی مثل سیمرغ، افسانه‌های شاهنامه و…)
  ۵-تفاوت در زبان
  ۶-تفاوت در آرمان‌ها و اهداف جمعی
  ۷-تفاوت در ارزش‌ها، هنجارها و آداب عمومی (آداب ملی نشست و برخاست، سلام و علیک، نقل قول‌های و ضرب‌المثل‌ها، کنایه‌ها)
  ۸-تفاوت در نظام حقوقی و امور قانونی (نظام حقوقی ایران و اروپا یکی است: نظام حقوقی رومی-ژرمنی)
  ۹-تفاوت در تاریخ مشابه، سرگذشت مشترک، بزرگان تاریخی و حماسه‌ها (یک سیاهپوست یا افغانی چه تاریخ مشترکی با ما دارد؟!)
  ۱۰-تفاوت در مرز جغرافیایی
  ۱۱-تفاوت در سبک معماری
  ۱۲-تفاوت در سبک موسیقی
  ۱۳-تفاوت در سبک نقاشی
  ۱۴-تفاوت در پوشش و لباس بومی
  ۱۵-تفاوت در خوراک و غذای ملی

  حالا یه بی‌شعور جهان‌وطن به من بگه یک افغانستانیِ مغول‌زاده یا سیاهپوست به اصطلاح مظلوم در چندتا از این میلیون‌ها فاکتور بیولوژیکی-اجتماعی با ما اشتراک دارند؟؟؟؟؟!!!!!!

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  اما جهان‌وطنان بیمار هیچ اعتنایی به این تفاوت‌ها ندارند، هیچ احترامی برای ارزش‌ها و فرهنگ‌ها قائل نیستند، فقط میخواهند اهداف خودشان پیش برود و دائم هرجایی میروند واژه گمراه‌کننده و جعلی «نژادپرستی» را بر زبان می‌آورند. واژه‌ای بی‌معنا که تبدیل سلاح نخبگان جهانی و لیبرال‌ها شد.

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  یک نظرسنجی در ایالات متحده در سال 2013 نشان داد که سیاه‌پوستان و سفیدپوستان هر دو فکر می‌کردند که سیاه‌پوستان نژادپرست‌ترین گروه هستند!

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  قابل توجه کسانی که میگویند سفیدپوستان و آریایی‌ها ظالم هستند:
  اگر آریایی‌ها بد هستند، پس از اختراعات آن‌ها (ماشین، کامپیوتر، لامپ، برق، دستگاه چاپ، گیتار، جکوزی، شوفاژ، فلسفه، حقوق، سینما، دوربین فیلمبرداری، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، پیتزا، همبرگر، کت و شلوار، کراوات و…) استفاده میکنید؟؟!!
  اصلا میدانید یک ماشین بیش از ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون قطعه داره؟؟ این دو میلیون قطعه خود به خود اختراع شدند؟ چند تا شو آریایی‌ها اختراع کرد و چندتاشو سیاهپوستان و افغانی‌ها (مغولی‌های فارسی زبان)
  اگر آریایی‌ها خوب نیستند پس چرا اینهمه راه از افغانستان و پاکستان و آفریقا طی میکنید تا به کشورهای آریایی برسید و در رحمت و برکت آن‌ها زندگی کنید؟؟؟!!
  اگر مخترعان ایرانی نبودند، شما نه الکل داشتید، نه شطرنج، نه کولر نه گیتار…
  اگر ادیسون نبود، شما الان باید در بدبختی و نکبت زندگی می‌کردید.
  اگر آریایی‌ها بد هستند، پس چرا وقتی از شما بازیکن سیاهپوست میپرسند دوست داری زنت چه شکلی باشه، فوری میگه پوست سفید و موهای بور و چشمان رنگی؟؟!!
  اگر آریایی‌ها بد هستند و نژاد دوستی چیز بدی هست، پس چرا تشریف نمیبرید جنگل‌های آمازون و با قبایل مالایی سرخپوست وحشی زندگی کنید؟؟!!
  می‌خوام تا صدسال سیاه کسی از آریایی بودن خودش خوشش نیاد و بره با یه گرگ وحشی سرخپوست زندگی کنه.
  هیتلر و نازی‌ها خیلی زودتر از می‌دانستند که تمدن آریایی در خطر نابودی است، برای همین بود که دست به جنگی زدند!

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  این مطلب رو بخونید شدیداً توصیه میشه↓↓
  قابل توجه احمق‌هایی که میگویند قفقازی‌ها (آریایی‌ها و سفیدپوستان) به نژادهای دیگر ظلم میکنند:

  • در قرن ۱۳ بیش از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون آریایی توسط مغول‌ها به طرز فجیعی قتل‌عام شدند. اوکراین، مجارستان، بلغارستان و قفقاز تقریبا از سکنه خالی شدند، روسیه و لهستان کاملا ویران شدند. چنگیز در هنگام فتح ایران: «من سرور و شما نوکران من هستید» و بعد از قتل عام آریایی‌ها گفت: «من عذاب خداوند هستم! اگر گناهان کبیره نمی‌کردید اینچنین بر شما نازل نمی‌شدم!»
  علی‌بن‌آل میگوید: «مغول‌ها شکم زنان مرده را می‌شکافتند و جنین را سلاخی میکردند!» به بیضه‌های مردان سنگ‌های سنگین آویزان میکردند.

  • بیش از ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون آریایی از سال ۶۲۲ میلادی به بعد در نتیجه فتوحات مسلمانان در سرتاسر ایران و آریانا تا اروپا قتل‌عام شدند.
  جنگ‌های صلیبی ۸۰۰ سال طول کشید.

  • هون‌های وحشی چشم‌بادامی به رهبری آتیلا، اجداد ما را از آسیای میانه و شمال هند تا جنوب اروپا عذاب میدادند.

  • اواسط قرن ۱۴ بیش از ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون آریایی در مرگ سیاه و طاعون سیاه که مهاجران مغولی از چین با خود آوردند و بعدها یهودیان آن را گسترش دادند، کشته شدند. چون طبق آیات کتاب مقدس: «کشتن یک غیریهودی مانند کشتن یک حیوان وحشی است» (سنهدرین 56a)

  • در قرن ۳ پیش از میلاد ۷۵,۰۰۰ هزار ایرانی توسط یهودیان قتل‌عام شدند: «آنها برای خلاصی از کسانی که از آنها متنفر بودند، هفتاد و پنج هزار (۷۵۰۰۰) نفر را کشتند…!»
  (توران-استر ۹:۱۶)
  «یهودیان همه دشمنان خود را با شمشیر کشتند و آنها را هلاک کردند و با کسانی که از آنان متنفر بودند، هرچه می‌خواستند کردند.»
  (تورات-استر ۹:۵)

  • دستور قتل‌عام کودکان ایرانی در تورات:↓
  گفت که پادشاه به یهودیانی که در هر شهر بودند اجازه داد تا جمع شوند و برای جان خود باایستند، تمام نیروهای هر مردم یا استانی را که میخواست به آنها حمله کند، از جمله کودکان(!) و زنانشان را بکشند و نابود کنند و اموال را به عنوان غنایم جنگی تصرف کنند.
  «تورات-اِستر ۸:۱۱»

  • در قرن ۱۶ تا ۱۸ بیش از یک میلیون سفیدپوست (آریایی) در تجارت بردگان بربرهای آفریقایی به بردگی گرفته شدند.

  • در قرن ۱۸ میلادی آقامحمدخان قاجار (تُرک) دستور داد ۱۰,۰۰۰ هزار جفت چشم از مردم ایران را کور کنید و برایم بیاورید. ایرانیانی که در مقابل ترکان قزلباش و یا قاجارها ایستادگی میکردند را جلوی مارها و سگان آدم‌خوار می‌انداختند. در حلق ایرانیان سرب داغ می‌ریختند.

  • در قرن ۱۹ میلادی بیش از ۸ میلیون ایرانی بر اثر طاعون و قحطی به طرز دلخراشی جان دادند.

  • در سال ۱۸۰۴ میلادی سیاهپوستانِ هائیتی پس از استقلال، تمام ساکنین آریایی‌های فرانسوی‌تبار را تا آخرین زن و مرد و کودک به قتل رساندند.

  • در جنگ‌های جهانی اول و دوم از ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ بیش از ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون آریایی سرتاسر ایران و اروپا به دست بانکداران یهودی نسل‌کشی شدند شدند.

  • استالین و لازار کاگانوویچ حدود ۹ میلیون اوکراینی را با ایجاد قحطی و گرسنگی به کام مرگ کشاندند.

  • بلشویک‌ها و یهودیان بیش از ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون روسی را با قحطی و گرسنگی کشتند (هولوکاست سرخ)

  • تاتارها و قزاق‌های لجن و عناصر مغولوئیدی ارتش سرخ شوروی به دختران زیبای شمالی ایران در مساجد تجاوز میکردند.

  • پس از شکست آلمان گروه‌های آسیایی و بلشویکی شوروی به دستور استالین به دو میلیون زن آلمانی و اتریشی تجاوز کردند. دختران ۷ تا ۱۲ ساله را هفته‌ها در زیر زمین حبس و تجاوز جنسی میکردند، برخی از آنان زیر تجاوز جان میدادند، سه هزار زن از ترس آن‌ها خودکشی کردند. قزاق‌ها با شلاق قزاقی مردان و پسران را شکنجه میکردند و در کلیسا به آنها تجاوز میکردند. سربازان بربر مراکشی به هزاران زن ایتالیایی تجاوز کردند و گلوی شوهرانشان را در مونت کاسینو بریدند.

  • در سال ۲۰۱۳ بیش از ۲۰,۰۰۰ هزار ایزدی عراقی و سوری به جرم آریایی‌بودن و مسلمان نبودن، توسط داعش سلاخی شده و زنده‌زنده سوزانده شدند. دختران ۱۱ ساله را باردار کردند و پسر ۸ ساله را در قابلمه پختند.

  • در سال ۲۰۱۹ یک سیاهپوست مسلمان سومالیایی‌تبار به نام «عباداحمد» به دختر ۹ ساله ایرانی مقیم سوئد که درحال رفتن به مدرسه بود تجاوز جنسی کرد و به مدت دو زنگ از مدرسه تأخیر داشت، در اعترافات خود گفته بود: از سفیدپوستان شلخته بدم می‌آید!

  با ورود افغانی‌ها به ایران، در سراشیبی سقوط خواهیم رفت، هیچ‌کس جز مردم خودمان مظلوم نییستند، آنها اگر جمعیتشان رشد کند و به قدرت برسند، از ایرانیان دریایی خون راه می‌اندازند.

  «ملتی که تاریخ خود را نشناسد، محکوم به تکرار آن است.» اگر اجازه بدیم اقوام غیرایرانی رشدشون بالا بره، فاجعه به بار خواهد آمد، آنوقت است که جهنم را به چشم خود خواهیم دید.

  همین اخیرا که یک لهستانی به جرم اینکه گفت ما با ایرانیان اجداد مشترکی داریم، هزار توهین و فحاشی کردند. همین امثال یک یونانی (سایمون نوتوویس) که گفته بود ایرانیان و یونانی‌ها یک نژاد هستند، دستگیرش کردند.

  خجالت نمیکشند اون دسته از ایرانیانی که نام خودشان را چنگیز یا تیمور یا آتیلا میزارن؟!

  یا میگویند سفیدپوستان (در معنای عام) ۵۰ میلیون سرخپوست بومی آمریکا را پاکسازی کردند! دروغ محض! پس کدام اجسادشان؟! سرخپوستان بومی آمریکا همین الان آنقدر وحشی هستند که هلی‌کوپترهای امداد و پژوهشی را با نیزه تکه‌تکه میکنند، حتی بلد نیستند حرف بزنند، حتی شورت هم نمی‌پوشند و با برگ درختان عورت خودشون رو می‌پوشانند.

  برای همین بود هیتلر و نازی‌ها زودتر از ما فهمیدند و سریع اقدام کردند، اما چی شد؟ یک مشت احمق میگویند که هیتلر بد بود!

  آریایی بودن چیه؟ آیا کسی حاضر است تمدن را بپذیرد؟ آیا کسی حاضر است توحش و بی‌تمدنی آبا و اجدادی خود را کنار بگذارد؟

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  «اگر روزی فاجعه ای به وجود آمد، این زمانی بود که مرد آریایی به خدایان بومی نژاد خود پشت کرد.»
  مک‌وان – ۱۹۹۹ میلادی

  پاسخ دادن
 • ایران

  هیچ راهی جز انزوای نژادی و پاکی خون نمی‌تواند ایران را دوباره مانند گذشته‌اش متمدن و باشکوه کند. عدم عشق به نژاد، فرهنگ، معماری، زبان، دین، ایدئولوژی و هنرهای ایرانی درواقع نوعی کمک به گلوبالیست‌ها و نخبگان جهانی است. مشکل ما همیشه این بود که نه سرگذشت خودمان و نه سرگذشت دیگران برای عبرت‌آموز نبود و دوباره همان خطا را تکرار کردیم. سوئد را ببینید، امن ترین کشور دنیا تبدیل به جهنمی‌ترین نقطه زمین شد، چین را ببینید آدم از دیدن اینهمه ساختمان و مجسمه قبض روح میشود، چون چین کشوری ناسیونالیست است. اگر امروز دست به کار نشویم، فردا دیر است، آنوقت است که آرزوی داشتن یک ماشین زمان میکنید.

  پاسخ دادن
 • ایرانشاهی

  فاکینگ حقیقت:
  «اگر ساختمان‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌آهن‌های ما از بین برود، میتوانیم دوباره آنها را بازسازی کنیم.
  اگر شهرهای ما ویران شوند، میتوانیم در میان ویرانه‌ها شهرهای جدیدتر و وسیع‌تری بسازیم.
  حتی اگر نیروهای مسلح ما در هم شکسته شود، باز هم این توانایی را داریم که کودکانی میهن‌پرست را تربیت کنیم که قدرت ما را نجات دهند.
  اما اگر خون و نژاد آریایی با خون بیگانگان فاسد و آمیخته شود، آنگاه عظمت کنونی تمدن جهانی سفید، به نابودی خواهد رفت»
  تئودور جی بیلبو، سناتور آمریکایی در می‌سی‌سی‌پی، سال ۱۹۴۷ میلادی

  پاسخ دادن
 • ایرانشاهی

  «روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: طبق آمارهای میدانی جمعیت افغان‌ها در ایران اکنون به ۸ میلیون نفر رسیده و هر روز حدود ۱۰ هزار نفر به صورت غیرقانونی و قانونی وارد مرز‌های ایران می‌شوند… ترکیب جمعیتی بسیاری از استان‌ها در حال تغییر است و اتفاقات مهمی در حال رخ دادن هستند که جنایت دیروز در صحن رضوی یکی از آنهاست… در میان مهاجران، افراد وابسته به گروه تروریستی طالبان فراوانند.»
  روزنامه اعتماد، کدخبری ۵۴۶۰۵۳
  *. *. *. *. *. ,
  «روزی ۱۰ هزار نفر از افغانستان وارد ایران می‌شوند»
  حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامیِ دهم
  مرداد ۱۴۰۲

  پاسخ دادن
 • جانم فدای آریا

  شعارهای تکراری برابری و برادری و انسانیت و آزادی، شعارهای دروغ و تبلیغاتی برای از بین بردن نژادها و تمدن‌ها هستند

  پاسخ دادن
 • جانم فدای آریا

  امیدوارم کسی پیدا بشه که اینو فارغ از بهونه و تعصب بخونه:
  من در یک خانواده لُر زبان در جنوب ایران زندگی میکنم، همیشه چهره ما و فامیل‌هایمان با بقیه فرق داشت، ما خیلی سفیدتر و بور تر بودیم، از نظر اخلاقی و فرهنگی هم زمین تا آسمان با بقیه متفاوت بودیم. مردم شهر، ما را تمسخر میکردند که چرا اینقدر ملوس و درسخون هستی! هر موقع مودبانه حرف می‌زدیم، می‌زدند تو ذوقمان که چرا اینقدر سوسولی حرف میزنی. میگفتند: «چی بَچَ قنیل تهرانی گپیزنی» ببخشید یعنی «مثل بچه‌کو…های تهرانی حرف میزنی!» حتی یادم می‌آید که چندین بار مزاحم ما میشدند و می‌گفتند سفیدها حق ندارند به اینجا بیان! ساعت ۱۲ شب که هرکی استراحت میکرد، اوباش‌ها شروع به سروصدا و ولنگاری و کشیدن مواد میکردند، باید با تایم اونا می‌خوابیدیم و یا اونا بیدار می‌شدیم. همیشه از بچگی احساس غریبی بین این مردم بی‌شرافت میکردیم.
  چون بور بودم و چشم آبی بودم، به من می‌گفتند هی هی خارجی کو…..نی، تقریبا تمام اون محله و نصف شهر همینو بهم میگفتند، من از دستشان دیوانه شده بودم. حتی یادم میاد معلمم یکبار اشتباهی گفت به خارجی کو….ی بگین… یهو حرفشو قطع کرد تمام بچه ها شروع به خنده بزرگی کردند و محکم می‌زدند روی میز. آن‌ها بیش‌فعال و متوحش بودند. همیشه وقتی از مدرسه میومدم با شکم گرسنه میرفتم تو اتاقم و گریه میکردم، آنقدر گریه میکردم تا خوابم میبرد. یه بار به سرم زد که تمام موهامو از ته بزنم، اما هیچ فرقی نکرد، مشخص بود که موهام خیلی روشنه، چشمام رو چیکار کنم؟ برای اونا سخت بود که میان اینهمه آدم تیره‌پوست و سرخ‌پوست وحشی، یه پسر ساکت و آروم باشه. وقتی به شهرهای فارسی‌زبان سفر میکردیم، احساس امنیت و آرامش بهم دست میداد، اما وقتی دوباره به اون شهر لعنتی میومدیم، انگار به جهنم برگشتم و دنیا برایم تاریک می‌شد. لعنت به اون روز که کلاس پنجم بودم، بین راه کلاس زبان دو تا مرد گنده با پوست تیره و سبیل وحشتناک که با وحشی‌های چچنی مو نمی‌زدند، دنبالم کردند، منم از ترس بهشون سلام کردم، اما دیدم دارن با اون پک و پوز سیاه و زشتشون تندتر میان، مجبور شدم الکی دم خونه یه غریبه‌ای در بزنم تا خیال کنن اینجا خونه منه، چندبار محکم در زدم و یه زن چاقالو درو باز کرد و با صدای کلفتش هزار بد و بیراه بهم گفت، قبض روح شده بودم، اون مردا گفتند که این پسره دزدی کرد بگیرش، دیگه نتونستم طاقت بیارم زدم زیر گریه آنقدر دویدم تا به کوچه هم‌کلاسیم رسیدم، هم‌کلاسیم با یه پسره بود گفت تو اینجا چه غلطی میکنی خارجی کو…ـی.. من بیچاره میدونستم اگه بهشون بگم دو تا مرد دارن دنبالم میکنن، قطعا منو لو میدن، فرار کردم، کوچه درازی بود، سنگ به من پرتاب کردند چندتاییش تو سرم خورد. فقط میدویدم و گریه میکردم، نفسم تنگ شده بود، آسم خفیف داشتم، سرم گیج میرفت، از همه وحشت داشتم، چندتا دختر بی‌ادب گفتند ندو ندو تو گرما دیگه به درد نمیخوری، اما گرمایی نبود. فکر کنم کل شهر رو دور زدم تا به خونم برسم. من کسیو نداشتم، من بی‌گناه بودم، حتی در طول عمرم یکبار دزدی نکردم، با کشتن یک مورچه عذاب وجدان می‌گرفتم. اونا قبیله‌قبیله‌ای زندگی میکردند و ما جرعت کوچکترین اعتراض رو نداشتیم فوری با لشکر دم خونمون میومدن، تعدادشان به حدی زیاد بود که پلیس هم جرعت نداشت دستگیرشان کنه.
  وقتی برای اولین بار قضیه مهاجرت آریایی‌ها رو تو کتاب مطالعات اجتماعی خوندیم، معلممون گفت پوست سفیدی داشتند، یهو همه برگشتند گفتند خارجی کو….ی از هموناست. من احساس خجالت میکردم، بچه‌ها در گوشی حرف می‌زدند و نگام میکردند میگفتند خار خار خار خار (یعنی خارجی کو…ی)، از معلمم اجازه گرفتم رفتم دستشویی، تو آینه خودمو نگاه کردم و یه میلیون فحش به چشمای آبی خودم دادم، با دستام اونقدر به سر و کله و چشمای خودم زدم که وقتی برگشتم رو کلاس، بغل‌دستیم گفت، چرا اینقدر صورتت سرخ شده، نکنه دوباره فلانی کتکت زد؟ اما هیچکس نمی‌فهمید چقدر در میان این اقوام پست زجر می‌کشیدم، شکنجه روحی میشدم و راه فراری نبود.
  اینکه چرا خبرگزاری‌های درغگوی ایران و آمریکا فقط از سیاهپوستان حمایت میکنند و چرا مظلومیت تمام‌نشدنی سفیدپوستان را هرگز مطرح نمیکنند، مشخص است. آریایی‌ها مهد اختراعات و تمدن بودند، کابینه هیتلر می‌دانستند که آریایی‌ها چقدر در تاریخ مظلومیت کشیدند و هر روز میلیون‌ها تهمت به آریایی‌ها میزنند، چه کسی باور می‌کنه که قربانی واقعی تبعیض فقط آریایی‌ها هستند، به پاس اینهمه زحمتی که برای پیشرفت بشریت کشیدند. رسانه‌ها دروغ می‌گویند، سفیدپوستان به معنای واقعی کلمه درحال انقراض هستند، مظلوم‌ترین نژاد دنیا آریایی‌ها هستند.
  یادم میاد بین راه شهرمون یه تصادف شده بود و دو تا مرد داشتند زنده زنده می‌سوختند، فکر کنم ۲۰۰۰ هزار نفر اونجا وایساده بود فیلم می‌گرفتند، اونقدر شلوغ بود که جاده بسته شد، آتش‌نشانی که ۵ کیلومتر فاصلش هم نمیشد، نیومد، من با چشمان خودم دیدم که دو نفر دارن زنده زنده جزغاله میشن، اما مردم خونسرد تماشا میکنن، ضربه روانی سختی خوردم و دچار بحران روحی شدم، آخه بچه بودم، خیلی احساسی و عاطفی بودم، با بقیه مردم شهر فرق داشتیم.
  روزی دو سه بار کتک خوردن از هم‌کلاسی‌ها شده بود شرط خروج از مدرسه، مدیران مدرسه هم از خانواده‌های بچه قلدرا می‌ترسیدند چون اونجا طایفه‌های وحشی زندگی میکردند که اسلحه گرم داشتند، چه کسی باورش میشود؟! یادم میاد به اصرار خواهرم که اونم بور بود، توی عروسی همسایمون رفتیم، خودمونو کامل پوشیدیم تا کسی ما رو نبینه، نزدیک بود توی عروسی چندفقره قتل رخ بده، مثل وحشی‌های بی‌تمدن و دهاتی بودند، خیلی ترسناک بودند، به یکدیگر فحش میدادند و اربده می‌کشیدند، تالار عروسی رسماً به انبارخانه اسلحه سرد و گرم تبدیل شده بود، از تفنگ کلاشینکف گرفته تا برنو و چاقو و غمه و تفنگ بادی و شکاری، اگر عیبشان نمی‌کردن، همانجا وسط صف عروسی زمین را حفاری میکردند و زرادخانه هسته‌ای تأسیس میکردند. هرشب با صدای رگبار تفنگ اوباش‌های خوشگذران به رختخواب می‌رفتیم، رگبار که تمام میشد، موتوربازی‌هایشان مغزم را می‌ترکاند. اونا وحشی بودند، نمی‌دونم چرا خانواده من اینقدر احمق بودند که به این زیبایی و متمدنی با اونا قاطی می‌شدند!
  همیشه از این جمله حالم بهم میخورد: از روی ظاهر قضاوت نکن! هر قومی خوب و بد داره! اما این احمقانه است، چهره اونا جلوه‌ای از درونشان است، آن‌ها پست و وحشی هستند. آن‌ها آریایی نیستند، آریایی‌ها درحال انقراض هستند. هر نژادی باید با نژاد خودش ازدواج کنه، فرهنگ انسان‌ها با یکدیگر متفاوت است، نمیتوان به اسم انسانیت و عدالت، تمام نژادها را در هم مخلوط کرد. نمیتوان یک آهو را مجبور به زندگی مسالمت‌آمیز با یک گله گرگ کرد.
  دبستانی بودم که برای اولین بار واژه «متعلق» رو یاد گرفته بودم، توی دفترچه خاطراتم می‌نوشتم: من متعلق به این شهر نیستم…
  استعدادهای من به تمامی حرام شده بود، وقتی بازیگران سفیدپوست فیلم‌های سینمایی را می‌دیدم احساس خوبی داشتم، چون مثل خودم بودند، برای همین از کلاس چهارمی سعی کردم انگلیسی یاد بگیرم، توی خوانندگی خیلی عالی بودم، توی ریاضی همیشه نمره بالا بودم.
  هر روز هزاران بار دعا میکردم که خدایا منو از دست این مردم نجات بده، خدایا منو بکش. اما فایده‌ای نداشت، خدای عربستان سعودی نمی‌تونست به کمک یک ایرانی سفیدپوست بیاد.
  یکبار مادرم اومد مدرسه یه دعوای شدیدی با همکلاسی‌ها و مدیر مدرسه کرده، مدیر گفته خب چیکار کنیم؟!
  تا چندروزی دیگه بهم نگفتند خارجی کو…ی اما در عوض بمن گفتند «سفیدو سفیدو» و در تمام شهر پخش شده، به محض اینکه وارد حیاط آن ممدرسه لجن میشدم، یکی می‌گفت بازهم سفیدو اومه، یکی می‌گفت زنگ آخر گرمش کنیم… یکی می‌گفت باید بندازیمت پیش سیاهپوستا تا حسابی فلانت کنن، یکی می‌گفت یوزارسیق وارد میشود و…
  یادم میاد تو سه تا مدرسه ثبت نام کردم، اما یکی از دیگری بدتر… هر روز توی اون استان جز خبر دعوا و دزدی چیز دیگه‌ای نمیشنیدیم. چیزی که برام وحشتناک بود، این بود که یکبار شنیدم یک زن و شوهر که از استان دیگه‌ای برای تفریح اومدن شهر ما، چهارتا چوپان مرد رو بستند و در برابر چشم شوهرش به زن باردارش تجاوز کردند تا بچه‌اش سقط شد! وقتی عکس اون چهارتا نجاست رو دیدم، آنقدر زشت و وحشتناک بودند و از مغول‌ها هم زشت‌تر بودند، که تا چند شب احساس میکردم زنده میشن و میان ما رو میکشند.
  یکبار در بازار روز چند مرد قد بلند و تیره‌پوست آنقدر یکدیگر را با زنجیر و پنجه‌بکس کتک زدند که تمام جنس‌ها و لباس‌ها و میوهای بازار همشون توی خیابون پخش شده بودند، چند قطره خون می‌دیدم که روی جاده ریخته است. هر روز شاهد درگیری‌های فجیع بودیم، هیچ فرقی با جهنم نداشت.
  کلاس ششم بودم که اوج افسردگی و ناامیدی‌ام بود، برای اولین‌بار پدر عزیزم یک گوشی لمسی سامسونگ گرفته بود، اما من قانع نمی‌شدم و دنبال اهداف بزرگتری بودم.
  رفتیم شیراز برای معالجه مادر عزیزم، یادم میاد اینقدر عاشق صفای شیراز بودم که خیابان‌هاشو راحت یاد گرفتم. رفتیم هتل و…
  خلاصه با یه پسری که ظاهراً ۲۰ سالش بود و مثل خودم سفید بود آشنا شدم، اولش شدیداً ازش میترسیدم، چون احساس میکردم مثل بچه‌های شهر خودمون میخواد اذیت کنه، اما بعداً که فهمیدم از استان ما نیست، خیالم راحت شد، گفت نه بابا من فارسم، اصفهونی‌ام.
  گفت از شهرتون بگو، نمی‌دونستم از کجاش بگم، از مردمش، از آب‌وهوای کثیفش از فرهنگ غنی نداشتشون یا از خیابان‌های پر از آشغال یا از بچه‌های کوچه‌مان یا از قمه‌کشی و قبضه‌های کلاشینکف وسط عروسیشون. من شروع کردم از مردمش گفتم، حواسم نبود.. خیلی باهاش درددل کردم، اونم همینطور گوش میکرد، باورتون نمیشه توی عمرم اینقدر احساس تخلیه نکرده بودم، وسط حرف زدنم، یهو گریم گرفت، هرچه میخواستم خودمو کنترل کنم اما نتونستم.. دست‌آخر بغلم کرد و بوسیدم، هیچکس درک نمیکنه چقدر آرزو داشتم بهش بگم «داداشی گلم»، اما روم نمیشد و خجالت می‌کشیدم، بهم گفته بود تو خیلی مظلومی مثل خودم،
  میتونست مثل بقیه منو خارجی کو…ی صدا کنه، اما در عوض بهم گفت چشمای قشنگت کل اون شهرتونو می‌ارزه.
  شب موقع خواب با خودم کلنجار میرفتم که صبح برم دم اتاقشون بهش یه چیزی بگم، خلاصه هزارتا جمله رو آماده کردم و تو دستشویی هتل تمرین می‌کردم که چطوری بهش بگم داداشی صبح بخیر یا… صبح که شد رفتم دم اتاقشون، هرچه در میزدم کسی درو باز نکرد، یکی از کارمندان گفته احتمالا رفته باشند… یه لحظه تمام دنیا تو چشمام تار شده بود، خودمو کامل باختم، تمام بدنم سست شد، تپش قلب گرفته بودم، نمی‌دونم چطور توصیفش کنم، من موندم و یک دنیا حسرت و ناامیدی… هیچکس نمی‌دانست چه احساسی داشتم، هیچکس… هیچکس…
  فردای آن روز ما هم به سوی شهر کثافت‌ها حرکت کردیم. بین راه آهنگ فرشته استاد سیاوش قمیشی رو گوش میدادم، مثل بارون اشک میریختم، چون واقعا مثل فرشته بود.
  اینها تجربیات شخصی من است، اما خدا میداند در دنیای پلید سیاست که میخواهند مهاجران سیاهپوست را وارد اروپا کنند و افغانستانی‌های مغول‌تبار وارد ایران کنند، چه بر سر آریایی‌ها خواهد آمد. اتفاقی است که هر روز در ایران و اروپا می‌افتد.
  فقط می‌خوام کسانی که دم از آزادی و برادری و اختلاط نژادی میزنند، کسانی که میگویند چه اشکالی دارد؟؟ بزارید افغانی‌ها و سیاهپوستان هم در کنار ما زندگی کنند، واقعا از روی عقل این حرف رو میزنن؟ اونا دشمنان تمدن سفید هستند.
  خواهر من، خواهر زیبای من با یکی از همین مردم احمق ازدواج کرد، وقتی عکس یادگاری با خانواده دامادمان را می‌بینیم، انگار یک تکه جواهر زیبا در میان بومیان قبایل سرخپوست جزیره سری‌لانکا هست! آبجی من نسل خودش رو منقرض کرد.
  نه! آن‌ها ایرانی نیستند، اونا بردگان ایرانی‌ها بودند، اونا بازماندگان عیلامو-دراویدی، اونا ترکیب نژادی سرخپوست و سیاهپوست دارند، این‌ها هیچ شباهتی به ما ندارند. ما نباید خودمان را ببازیم، باید نسل آریایی رو گسترده کنیم، من کاری به خوب یا بد بودن غیرآریایی‌ها ندارم، من میگویم باید موجودیت نژاد و تمدن خودمان را حفظ کنیم و اجازه ندیم شعار احمقانه «همه نژادها خوب و بد دارند» فریبمان دهد. فریب رسانه‌ها را نخورید! آن‌ها دروغگو هستند، آن‌ها یهودی هستند. اسلام ساخت یهود است برای نابودی تمدن آریایی. همین کار را هم با اوکراین میکنند، بیشترین کشته‌های اوکراین رو مردمی میدهند که چشمان آبی دارند، که پوست سفید دارند.
  هیتلر راست می‌گفت! حق با گوبلز بود! آدولف آیشمن رو به ناحق اعدام کردند. هیتلر. میدونست که آریایی‌ها در خطر هستند، همین در طرح لبنزبوزن سعی داشت جمعیت آریایی‌های آلمان و نروژ رو بالا ببره.
  ما ایرانیان داریم منقرض میشیم، تمدن ما رو دزدیدند. نماد ماه و ستاره که نماد باستانی ایرانیان بود رو دزدیدند و گفتند این نماد اسلامه! نماد ترمه، فرش ایرانی و… ما جنگل بدون ریشه هستیم، ریشه ما را خودمان زده‌ایم.
  الان بزرگتر شدم تمام اجداد مادری و پدری خودم رو شناسایی کردم، فهمیدم که ما اجداد فارس داریم که از حوالی سمیرم اومدیم. الان که آزمایش دی‌ان‌ای دادم، دیدم من آریایی هستم، و اصفهانی‌الاصل هستم، شوکه شدم، هم از تعجب و هم خوشحالی. اما در طول عمرم فقط یکبار به اصفهان رفتم، ما هیچکس رو در اصفهان نداریم. امیدوارم روزی برسه که جمعیت خالص ما بالا بره و ایران رو به شکوه برسانیم. تنها راه رسیدن به دنیای زیباتر ناسیونال‌سوسیالیسم است. اینکه کشور ما اقوام خودش باشند، نه هر کسی سرش را خم کند و بیاید، اینجا طویله نیست، اینجا ایران، سرزمین آریایی‌ها است…

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  شباهت شدید مردم چرکس قفقازی به ایرانیان و اروپایی‌ها. نژادشناسان آلمانی میگفتند احتمالا چرکس‌ها، اوستایایی‌ها و چچن‌ها میراث مشترک ایرانی-اسلاوی-گرجی داشته باشند. مردم قفقاز واقعا زیباترین آریایی‌ها دنیا هستند:
  https://www.google.com/search?q=Circassians&sca_esv=588643820&tbm=isch&prmd=inv&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwj5oeHf4_yCAxXXNuwKHQtfAr4Q_AUoAXoECAIQAQ#imgrc=T2VOZGZt44-F4M&imgdii=X6bslhFbJhqFcM

  پاسخ دادن
 • آریایی‌پلاس

  آمار تکان‌دهنده کاهش جمعیت فارس‌ها و دیگر اقوام آریایی در ایران:
  ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
  • سال ۲۰۰۰ آریایی‌ها حدود ۷۲٪ جمعیت ایران را تشکیل میدادند.
  • اکنون سال ۲۰۲۳ فقط ۶۱٪ جمعیت ایران را تشکیل میدهند. یعنی رشد منفی داشتند!
  • نرخ باروری کسانی که آشکارا خود را ایرانی نمی‌دانند به شدت درحال افزایش است
  • منظور از فارس‌ها نه یعنی قومیت فارس، یعنی هرکسی که خودش رو وارث تمدن و فرهنگ و نژاد ایرونی (آریایی) میدونه
  • چرا بعد از ۲۳ سال جمعیت آن‌ها ناگهان سقوط کرد؟!
  • سقط جنین، تشویق به زندگی مجردی، زندگی با گربه و سگ خانگی، تمایلات همجنسگرایانه، داروهای ضدبارداری، داروهای سقط جنین، مواد مخدر، لاابالی‌گری، بیکاری، افسردگی، خودکشی، تک‌فرزندی، ویروس‌های ساختگی و دست‌ساز (حمله میکروبی)، تصادفات جاده‌ای، مرگ‌های ناامیدی و… بیشتر در مناطق آریایی‌نشین رخ میدهد و هدف آن کاهش جمعیت ایرانیان سفید/آریایی (برنزی، زیتونی و رنگ‌پریده هرسه سفیدپوست محسوب میشوند)
  • این را اصطلاحا «نسل‌کشی پنهانی» و «قتل‌عام مسالمت‌آمیز» می‌نامند.
  • ظاهراً گروه‌های مخفی ایرانی و خارجی (نخبگان جهانی) این برنامه‌ها را پایه‌ریزی میکنند؛ از طریق تشویق غیرایرانیان به مهاجرت به ایران، اعطای پناهندگی، عدم کنترل مرزهای حساس ایران به صورت عمدی، شستشوی مغزی از طریق فضای مجازی و فیلم‌های سینمایی هالیوودی، تحمیل باورهای مسموم فمنیسم، حمایت از LGBT، فرهنگ فاسد ازدواج سفید و ازدواج موقت، افزایش طلاق‌ها، ترویج چندفرهنگی و ازدواج با نژادهای بیگانه، شعارهای پوپولیستیِ فراماسونری مبنی بر «برابری، برادری، آزادی، انسانیت، همه نژادها یکی هستند، ۹۹٪ انسان‌ها ژنتیک مشترکی دارند و…»، تبلیغ بیش از حد و اندازه بشردوستی و دلسوزی افراطی برای اقوام غیرایرانی، مبارزه با کسانی که غرور ملی و افتخار به تاریخ و هویت خود میکنند، ایجاد حس خودتحقیری و ازخودبیگانگیِ فرهنگی در جوانان، همکاری مشترک و تمام‌عیار جمهوری اسلامی با رژیم صهیونسیتی برای ایجاد دشمنی میان ایرانیان و اوکراینی‌ها و پاکسازی قومی هردو و… .
  • همزمان با این نسل‌کشی، میلیون‌ها افغانی (مغولان فارسی‌زبان) و عراقی و مردم تیره‌پوست جنوب، جنوب غربی و جنوب شرقی ایران به مناطق سفیدنشین ایران مهاجرت گسترده‌ای کردند و ایرانیان ساده‌دل هم اقدام به ازدواج با آن‌ها میکنند.
  • در خانواده‌های افغانی تقریبا هر زن و شوهر دارای ۶ الی ۱۱ فرزند هستند!
  • تا همین ۱۰ سال پیش شهرستان یزد، اردکان و میبد امن‌ترین شهرها نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه بودند، اما اکنون می‌بینیم که ۹۵٪ جرم و جنایات رخ‌داده در یزد، غیربومی‌ها و گروه‌های قومی غیرآریایی و چندرگه‌ها هستند.
  • در بازارهای یزد و میبد، احتمال آنکه یک خانواده تیره‌پوست با لباس عربی یا بلوچی یا بندری را ببینیم، پنج برابر دیدن یک خانواده آریایی است.
  • در هر کوچه از هر ۲۰ خانه، فقط ۴ خانه، بومیِ یزد هستند و مابقی، مهاجران و غیربومی‌ها هستند.
  • یک نگاه به چین بی‌اندازید! همه از یک فرهنگ از یک تمدن و از یک نژاد، چینی‌ها جمعیت «قوم هان» را بالا بردند و هیچ پناهنده‌ای قبول نمی‌کنند، ببینید چقدر مجسمه‌ها و ساختمان‌های بلند که نشان از جاه‌طلبی‌های اون است تولید میکنند، اما ما درحال تقویت افغانی‌ها و اقوام غیرایرانی هستیم. با تولیدمثل‌شان تا چندسال دیگر ایرانی وجود نخواهد داشت و تبدیل به یک کشور مخلوط، بی‌هویت و بی‌ریشه خواهیم شد.
  • ظهور نوزادان دورگه و وچندرگه در ایران موجب فروپاشی همیشگی تمدن و نژاد ایرانی خواهد شد. آن‌ها اگر بزرگ شوند حس تعلق به هیچ گروه قومی و فرهنگی ندارند؛ و این زمینه «بحران بی‌هویتی» و «احساس پوچی» ایران را فراهم خواهد کرد، آن هنگام است که در قعر نیستی و نابودی خواهیم رفت و راه برگشتی نخواهیم داشت
  • آن‌ها فقط نقش انسان‌های مهربان را بازی می‌کنند اما در واقع آن‌ها ویرانگر هستند، همه ما در یک کشتی هستیم، نباید به وطن نژادی‌مان خیانت کنیم. فقط قوی باشید و امیدوار باشید و همدیگر رو دوست داشته باشیم.

  پاسخ دادن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *