دسته‌بندی نشدهنمادها

نماد حلقه پیمان، حلقه قدرت آریایی از ایران تا اروپا

Views: 16

حلقه در دست جوانان به نشانه پیمان وفاداری قدمت بسیار دیرینه ای در تاریخ آریایی دارد. این حلقه که امروزه نماد پیمان زن و شوهر است در هزاران سال پیش از گسترش مسیحیت در اروپا معنایی بسیار مذهبی و بنیادین در دین و فرهنگ آریایی داشته است.

حلقه پیمان یک میراث کهن و تاریخی مردم آریایی است‌. ما حلقه پیمان را در سنت پیش از مسیحیت اروپایی در میان مردمان سلتی و همچنین در ایران باستان میبینیم. حلقه در فرهنگ آریایی بسیار مهم است زیرا به یک رویداد بسیار مهم مذهبی اشاره دارد. ما می دانیم مردم هند و اروپایی زمانی با هم زندگی میکردند و پس از مدتی با بر تغییرات اقلیمی مردمان آریایی پراکنده شده و ملت های ژرمنی ، سلتی، اسلاو و هند و ایرانی را تشکیل دادند. اما از دوران اتحاد آریایی یادگار ها و باورهای دینی زیادی مانده مانند حلقه پیمان. 

کهن ترین اشاره به پیمان باز میگردد به اوستا که میگوید در جهان مینوی یعنی در جهان ساخته شده از نور و معنویت روح انسانها با خداوند یک پیمان بستند. زمانی تنها خداوند وجود داشت و خداوند از روح خود ارواح انسانها را آفرید. خداوند زمان و مکان و جهان مادی را آفرید. سپس مساله پیمان انسانها و خداوند پیش آمد. خداوند از انسانها پیمان گرفت تا در جهان مادی با بدی دشمن باشند و همیشه طرفدار نیکی و نیکوکار باشند. در اوستا اشاره مستقیمی به حلقه نشده هرچند درباره پیمان میان انسانها و خدا صریح است اما نقش شاهنشاه اردشیر بابکان در دیهم ستانی و گرفتن حلقه از نماد موسوم به اهورامزدا نشان دهنده این است که حلقه نماد پیمان خداوند و انسان است. دقیقا حلقه در فرهنگ آریایی های سلتی اروپا نیز به همین معنی است. تا پیش از مسیحی شدن اروپا و سلتها این باور وجود داشت که حلقه نماد پیمان میان انسانها و خداوند است. با ورود مسیحیت به اروپا مبلغان مسیحی برای از میان برداشتن اندیشه های آریایی باستان و سلتهای آریایی پیمان خدا و انسان را تبدیل به پیمان میان انسانها و پیمان ازدواج کردند. بهمین دلیل امروزه حلقه پیمان به حلقه ازدواج معروف است. در قرن ۲۱ اغلب افراد از کاربرد حلقه پیمان عشق و وفاداری میان زن و شوهر اطلاع دارند اما از داستان بنیادین مذهبی پیمان میان انسانها و خداوند اطلاع ندارند. 

در اوستا داستان پیمان انسان چنین آمده که وقتی خداوند جهان مادی را آفرید دو ماهیت وجودی اندیشه خوب و اندیشه بد را آفرید. اندیشه خوب سپنتا مینو و اندیشه بد اهریمن نامیده میشود. خداوند از انسانها پیمان گرفت که در جهان مادی همراه و یاور اندیشه خوب باشند و با اهریمن و اندیشه بد مخالف و دشمن باشند.  

حلقه پیمان در جهان آریایی بسیار معروف است. کهن ترین نمادها و یادگاری های آریایی در ایران و اروپا حلقه پیمان را نمایش میدهد. حلقه پیمان در دست نماد فروهر از دوران هخامنشی و شاهنشاهان ساسانی در حال پیمان بستن با خداوند و فرشتگان دیده میشود. در اروپا حلقه پیمان در دست شخصیت ceruonnos دیده می شود که بر روی گلدان طلایی پیدا شده از دانمارک نمایش داده شده است. 

حلقه پیمان یک میراث مشترک آریایی از ایران تا اروپا است. از هزاران سال پیش مردمان آریایی این حلقه را نماد پیمان با آفریدگار خود میدانستند. شاهان ایران ،قهرمانان سلت فرانسه و اشراف دانمارک از این حلقه برای ابراز وفاداری به پروردگار خود در دوران پیش از مسیحیت استفاده میکردند.

پیشتر اینجا به مقایسه طبیقی کرنونس اروپایی و نماد فره کیانی که امروزه فرهر مینامند اشاره کرده بودم. در دست کزنونس یک حلقه وجود دارد که دقیقا شبیه این حلقه در دست نماد فره کیانی یا فروهر است. اگر ما در نقش برجسته دیهم ستانی شاهنشاه ایران اردشیر بابکان سر دودمان شاهنشاهی ساسانی حلقه دردست شاهنشاه اردشیر را نمیداشتیم شاید سخت بود بدانیم این حلقه نماد چیست.

اما نقش ها و کاربرد حلقه قدرت در ارتباط با خدا و فرشتگان در نقش برجسته های ساسانی و همچنین روایت های شفاهی در ارتباط با فرهنگ آریایی های اروپا مانند سلت ها و ژرمن ها بیگمان حلقه را نماد پیمان انسان و خداوند بزرگ و یکتا میداند.

شواهد مکتوبی مبنی بر اثبات این مساله که آریایی های اروپا مانند سلت ها حلقه را نماد پیمان با خدا میدانستند وجود ندارد زیرا شواهد مکتوب بسیار کمی از دوران سلتی پیش از مسیحیت وجود دارد . اما روایت های شفاهی و حلقه های پیدا شده از گور های سلتی پیش از مسیحیت در کنار مفهوم پیمان نزد آریایی های ایران و نقوش ساسانی این احتمال را که حلقه نماد پیمان فروهر انسانها با خداوند در جهان مینوی است را پررنگتر میکند.

در اوستا ضمن پرداختن به پیمان انسان و خداوند در جهان مینوی برای اشاره مستقیمی به خود حلقه نیست اما اهمیت بکار بردن حلقه که امروز در قالب پیمان زن و شوهر در آمده نشان از جایگاه بالای نماد حلقه و پیوند آن با دین در دوران باستان آریایی جه در ایران و چه درمیان آریایی های اروپا دارد.

اینجا درباره فروهر اروپایی یا همان کرنونس گفته بودم.

اینجا درباره نماد فره کیانی یا همان فروهر نوشته بودم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *