دسته‌ها
نمادها

ویژگی های پرچم های پادشاهان آریایی

پرچم های پادشاهان آریایی در باستان ویژگی های یک سانی داشتند از روم گرفته تا هند اغلب رنگ فرنمانروایی های آریایی پرچم سرخ داشتند. پرچم داریوش سوم در نبرد با اسکندر که در نگاره ای در پومپی یافت شده که خود ان از روی نقاشی یونانی بوده سرخ است همچنین پرچم باستانی هند سرخ است(زعفرانی) این نشان میدهد در دوران مشترک آریایی که هنوز آریایی ها از هم جدا نشده بودند پرچم آریایی ها رنگ سرخ داشته است. یادمان باشد در دوران پهلوی در رژه باشکوه جشن های 2500 ساله وقتی درفش کاویانی را بازسازی کردند آن هم درفشی سرخ رنگ با ستاره ای بود نه مانند انچه امروز رسم میشود .

گذشته از رنگ شکل پرچم های آریایی مستطیل بوده که بصورت عمودی از نیزه ای اویزان میشده این هم در نگاره های تخت جمشید امده و هم در سکه های فرته داران و آثار رمی بجز انچه در هند است.

باز سازی نگاره پمپی که نبرد گوگمل را نشان میدهد. پرچم داریوش سوم عقاب زرینی است در پرده سرخ
درفش کاویان

پرچم سپاهیان رمی نیز سرخ بوده است که از تصاویر بسیاری آن نمایان است. پرچم سرخ از گذشته های دور در بین مردم هند به یادگار مانده است که نماد پادشاهی هندیان در گذشتته بسیار دور بوده که هم اکنون وارد دین گشته و نوعی حالت دینی به خود داده است,در هند پرچم زعفرانی رایج است که به همین دلیل پرچم سه رنگ هند رنگ زعفرانی دارد.مسلمارنگ سرخ پرچم های کاویانی ,رمی و هندی ریشه آریایی داشته است و انها به یک دلیل از ان رنگ استفاده میکردند.

پرچم مستطیل بوده است. معروف است که درفش کاویان هفت در پنج متر بوده است . نمای باقی مانده از سکه خاندان فرته داران که درفش کاویانی در ان نمایان است نیز گویایی مستطیل بودن درفش است پرچم های هخامنشی باقی مانده نیز گواهی دهند این امر است.رمی ها نیز از پرچم های مستطیل شکل استفاده میکردند که آثار ان بسیار است و با یک نگاه از رنگ سرخ و طرع مستطیلی ان میتوان به سنتی مشترک که آریایی ها در گذشته داشتند را میتوان دید.

رنگ سرخ رنگ طبقه ارتشتار بوده که یکی از سه طبقه جامعه آریایی را تشکیل میدادند. این که چرا رنگ سرخ نماد نظامیان آریایی بوده نامعلوم است شاید یکی از دلایل آن رنگ خون بودن و دلیل دیگر گران قیمت و اشرافیت این رنگ بوده اما بهر دلیل این رنگ بر روی پرچم آریایی ها بکار رفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *