نمادها

ویژگی های پرچم های پادشاهان آریایی

Visits: 301

نشانه های وجود دارد که میگوید نخستین پرچم آریایی ها سرخ رنگ بوده است.

آثار برجای مانده از پرچم های فرمانروایی های آریایی در کشور های گوناگون نشان میدهد که دارای ویژگی های یکسان بوده است مانند رنگ سرخ, بکار بردن رنگ سرخ در اغلب پرچم های قوم ها و ملت های مختلف آریایی دیده میشود که میتواند دلیلی در دوران بسیار کهن که ما از ان بی اطلاع هستیم باشد. از درفش کاویانی تا پرچم لژیون های رومی سرخ بوده است. بنا بر گفته مرحوم شاپور شهبازی در دانشنامه ایرانیکا رنگ درفش کاویان ارغوانی بوده .

ابن رسته جعرافی دان ,(کتابشناسی جغارافیایی عرب , ج 8 ,ص196)می نویسد که درفش کاویان در اصل پارچه سرخی بود که به میله چوبین سیاه نصب کرد , اما کاوه آن را بر پارچه ابریشمی نصب کرد . (1)

پرچم داریوش سوم در نبرد گوگمل که منجر بشکست داریوش از اسکندر شد سرخ بوده است, نقاشی در شهر پمپی ایتالیا از این جنگ وجود دارد که نشان میدهد پرچم ادشاهی ایران سرخ رنگ با عقابی زرین است البته بخش های از این نقاشی اسیب دیده ولی باقی مانده ان گواهی میدهد پرچم شاهنشاه ایران سرخ بوده است,پرچم لژیون های رومی نیز سرخ بوده است ,هرجا نشانی از سربازان رومی دیده میشود پرچم های سرخ آنان همراه نمادهای طلایی کشیده شده بر روی ضمینه پرچم به مانند درفش هخامنشیان دیده میشود. پرچم هایی که در هند باقی مانده نیز به رنگ زعفرانی است ک نشان میدهد در دوران کهن رنگ سرخ دارای اهمیت بوده است. گفتنی است رنگ پرچم زعفرانی هند از رنگ آتش که در میان آریایی ها مقدس بوده گرفته شده.

باز سازی نگاره پمپی که نبرد گوگمل را نشان میدهد. پرچم داریوش سوم عقاب زرینی است در پرده سرخ

از دیگر ویژگی پرچم ها مربع و یا مستطیل بودن آنها بوده است بشکلی که آثاری که از درفشهای آریایی برجای مانده این پرچم مستطیل نشان میدهد چه روم و چه هخامنشی و ساسانی . معروف است که درفش کاویان هفت در پنج متر بوده است . نمای باقی مانده از سکه خاندان فرته داران که درفش کاویانی در ان نمایان است نیز گویایی مستطیل بودن درفش است پرچم های هخامنشی باقی مانده نیز گواهی دهند این امر است.رمی ها نیز از پرچم های مستطیل شکل استفاده میکردند که آثار ان بسیار است و با یک نگاه از رنگ سرخ و طرع مستطیلی ان میتوان به سنتی مشترک که آریایی ها در گذشته داشتند را میتوان دید.

رنگ سرخ رنگ طبقه ارتشتار بوده که یکی از سه طبقه جامعه آریایی را تشکیل میدادند. این که چرا رنگ سرخ نماد نظامیان آریایی بوده نامعلوم است شاید یکی از دلایل آن رنگ خون بودن و دلیل دیگر گران قیمت و اشرافیت این رنگ بوده اما بهر دلیل این رنگ بر روی پرچم آریایی ها بکار رفته است.

دیگر پرچمی که سرخ بوده و احتمالا به آریایی ها مربوط است پرچم کنونی ترکیه است. پرچم کنونی ترکیه برای قرن ها پرچم بیزانس یکی از شهر های یونانی بوده است. باتوجه به اینکه جهان شاه درخشانی ثابتکرده است که آخایی ها زمانی از هخایی ها جدا شده اند در نتیجه میتوان اشتراکی میان رنگ سرخ پرچم های آریایی ها پیدا کرد.

1- کاوه آهنگر و درفش کاویانی آرتور کریستین سن ترجمه منیزه احد زادگان آهنی ص 63

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *