خاندان شاهیسنگ نوشته

کتیبه داریوش شاه در شوش

Views: 224

ترجمه سنگ نبشته شاهنشاه داریوش هخامنشی در شوش در باره ساختن کاخی باشکوه . کتیبه dsf

بند۱ _ اهورامزدا خدای بزرگ است که این زمین را آفریده است ,ا ین آسمان را آفریده است , که مردم را آفریده است , که شادی را برای مردم آفریده است , که داریوش را شاه کرده است ,یک شاه از بسیاری ,یک فرمانروا از بسیاری

.بند ۲ – منم داریوش, شاه بزرگ ,شاه شاهان ,شاه کشورها ,شاه بر روی این زمین, پسر ویشتاسب هخامنشی.

بند ۳- داریوش شاه می گوید اهورامزدا که بزرگترین خدایان است مرا آفرید ,او مرا شاه کرد شهریاری را به من داد ,که بزرگ است ,اسبان و مردان خوب دارد.

۴- به خواست اهورا مزدا , هنگامی که اهورامزدا بر روی این زمین شاه کرد پدر من ویشتاسپ و نیایم ارشام هردو زنده بودن .

بند۵ – اهورامزدا را کام او چنین بود , او در روی همه زمین مرا مرد یافت منو بر همه این زمین شاه کرد.

بند ۶ – من اهورامزدا را یاد کردم , پرستیدم , اهورامزدا مرا یاری کرد , آنچه را که من فرمان انجام دادم انجام آن را برای من به انجا کرد آنچه کردم به خواست اهورامزدا کردم.

بند ۷ – ریور {مصالح }این کاخی که در شوش ساختم از راه دور آورده شد زمین به پایین کنده شد تا در زمین به سنگی رسیدیم چون کاری کند به پایان رسید سپس شفته ریخته شد . در جایی ۴۰ ارش در ژرفا در جایی ۲۰ ارش در ژرفا روی این شفته کاخ بنا شد .

بند ۸ -و اینکه کندن زمین و ریختن شفته و مالیدن خشت با مردم بابل بود .

بند ۹ – الوار سرو از کوهی به نام لبنان آورده شد مردم آشور آن را تا بابل آوردند , و از بابل کاریه ای ها و ایو نیه ای ها آن را تا شوش آوردند . پوب یکا (جک) از قندهار و کرمان آورده شد .

بند 10 – زری که در اینجا بکار رفته از سارد و بلخ آورده شده است . سنگ کبود (لاجورد) و عقیق شنگرف که در اینجا به کار رفته از سغد آورده شده است . سنگ کدر که در اینجا به کار رفته است از خوارزم آورده شده است .

بند 11- نقره و چوب سنگ (آبنوس) از مصر آورده شد . زیور دیوار ها از یونان آورده شد . عاج بکار رفته در اینجا از حبشه و رخنج آورده شد .

بند 12- ستونهای سنگی که در اینجا بکار رفته از دهی بنام ابیرادوش در خوزستان آورده شده . مردان سنگ تراشی که سنگ را تراشیده اند از ایونیه ایها و ساردیها بوده اند .

بند 13- مردان زرگری که طلا بکار برده اند از مادیها و مصریها بوده اند . مردانی که چوب را نجاری کرده اند از ساردیها و مصریها بوده اند . مردانی که آجر را چخته اند از بابلیان بودند . مردانی که دیوار را آراسته اند از مادیها و مصریها بودند .

بند 14- داریوش شاه میگوید : در شوش { به انجام} کار بسیار باشکوهی فرمان دادم . کار بسیار با شکوهی پدید آمد .

اهورامزدا مرا بپاید و پدرم ویشتاسپ را و کشورم .

منبع : کتاب هزاره های گمشده ترجمه دکتر پرویز رجبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *