پرش به محتوا

خاندان شاهی

سخنان تاثیر گذار داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون با تفسیر و تحلیل

Visits: 8در این نوشته از مجموعه فرهنگ و تاریخ اریا به سخنان تاثیر گذار و مهم شاهنشاه بزرگ داریوش هخامنشی شاهنشاه سه قاره در کتیبه… ادامه »سخنان تاثیر گذار داریوش هخامنشی در کتیبه بیستون با تفسیر و تحلیل

ماهیت اژدهایی که فریدون شاه آریایی با او جنگید. اژدها یا فرمانروایی بابل

Visits: 113فریدون شاه بزرگ دوران آریایی کهن با چه کسی یا چه چیزی جنگید ؟ آیا او براستی با یک اژدهایی سه سر جنگید و… ادامه »ماهیت اژدهایی که فریدون شاه آریایی با او جنگید. اژدها یا فرمانروایی بابل