شاهان شورشی ایران

بازدیدها: 227یک گروه ایرانشهری بیکار (البته ایرانشهر و ایرانشهری در نظر ما بلند و بالا است) نشسته اند و به

بیشتر بخوانید

نام آریا در کتیبه اورارتویی رازلیق

بازدیدها: 57همانگونه که گفتیم هرودوت گفته است مردمان ماد را در گذشته اریا میخواندند و همچنین استرابو نیز مردم ماد

بیشتر بخوانید