امپراتوری روم

آریااروپاخاندان شاهیسنگ نوشته

شاهان شورشی ایران

بازدیدها: 278یک گروه ایرانشهری بیکار (البته ایرانشهر و ایرانشهری در نظر ما بلند و بالا است) نشسته اند و به

Read More
آریااروپاخاندان شاهی

آریوبرزن شاهزاده هخامنشی دوستدار روم

بازدیدها: 267معمولا در ایران نام آریوبرزن را با نام سردار ایرانی که با شورشیان مقدونیه ای جنگید میشناسند در حالی

Read More
خاندان شاهی

فریدون شاه

بازدیدها: 398فریدون شاه پیشدادی از مهمترین و شاخص ترین قهرمانان جهان آریایی است. او با ده نسل فاصله از نوادگان

Read More
اندیشه

لیست مورخان یونانی و رومی که به تاریخ ایران اشاره کرده اند

بازدیدها: 950برای درک بهتر تاریخ ایران منابع گوناگونی وجود دارد مانند , دیوار نگاره های هخامنشی و ساسانی , سکه

Read More