آریااندیشه

آفرینش نژاد آریایی

Views: 9

زمان و مکان آفرید و سپهر 

یعنی زمان و مکان هر کدام به عنوان یک پدیده خود واکنش به زک کنش هستند یعنی هرچند خود علت معلول های بسیاری هستند اما در پایان خود معلول علت نخستین هستند. زمان ازلی و ابری نیست، مکان هم همیشه نبوده است و طبیعی است هر چیزی از جمله زمان، مکان و ماده معلول علتی ویژه باشد. از هیچ که چیزی پدید نمی آید چون هیچ وجود ندارد که اندیشه کند، تصمیم بگیرد و چون هیچ هیچ است و نیست پس نه هست و نه ابزاری دارد که بسازد و بیافریند و درست کند . حالا این درست کردنی زمان باشد یا مکان. 

اینجا به علت نخستین میرسیم، به آفریننده بزرگ و یکتا. او زمان و مکان را آفریده. هرچه هست آفریده او است و هیچ چیزی نیست که باشد اما او خداوند بزرگ نیافریده باشد. هر چه هست آفریده اهورامزدا است. 

اما سوالی که پیش می آید خداوند چرا این جهان مادی ، پر از زیبایی و البته پر از بدی را ساخته ؟ چرا وقتی بهشت وجود داشت خداوند جهان مادی را آفرید؟ پرسش بزرگی است و بسیاری فرزانگان مسلمان و زرتشتی پاسخش را در جلدهای بسیار کتاب نوشته و سخنرانی کرده اند. اینجا ما در وبگاه تاریخ و فرهنگ آریا به این پرسش پاسخ میدهیم که پروردگار یکتا چرا آریایی ها را آفرید و علت آفرینش آریایی ها و ایرانیان چیست ؟ 

میدانیم آفریده سر از کار آفریننده در نمی آورد چرا که خرد آفریننده بی انتها است و آفریده محدود. اما از نوشته های باستان به نکته ای مهم و ارزشمند درباره آریایی و دلیل آفرینش آریایی ها می آورم. 

گفته شده در آغاز آفرینش جهان مادی خداوند همراه آفرینش جهان مادی دو جوهر همزاد آفرید. سپنتا مینو یا اندیشه خود و انگره مینو ویا اندیشه بد. از فروهر انسانها پیمان گرفت در مبارزه این دو جوهر ، طرف اندیشه خوب را بگیرند و با بدی دشمن باشند و خوبی را یاری برسانند. 

در کتاب بندهش که معنیش میشود اساس و بنیاد آفرینش پاسخ پرسش بزرگ ما و البته فرجام نبرد خیر و شر آمده است. 

برای پیدا کردن پرسش دلیل آفرینش آریایی ها به کتاب بنیاد آفرینش که کتاب کهن و البته دینی است نگاه میکنیم . 

تمام کتاب بندهش در نبرد آخرالزمانی مردم ایران و یاری منجی آخرالزمان توسط آریایی ها خلاصه شده است. بصورت خلاصه بندهش میگوید در آخرالزمان اریایی ها منجی و موعود را یاری می رساند و در پایان جهان یکسره از بدی پاک میشود و اهریمن نابود میشود. 

بندهش پس از شرح تجاوزات به سرحد ایران  و ستم اعراب سیاه جامه ژولیده وی و سیاه درفش و ترک ها و مغول ها به مردم ایران ، ظهور منجی های سه گانه و سلحشوری های مردم ایران در برپایی فرمانروایی سوسیانش منجی آخرالزمان را نوید میدهد. 

اصولا ایران سرزمین منجی باور و انتظار است. 

ایران ارتباط و نزدیکی با منجی و موعود دارد. در کتاب مقدس یهودیان ،شاه ایران کوروش را خداوند یکتا مسیح خود می نامند. در منابع یهودی کوروش منجی قوم یهود است . در ادامه هر سال در روز میلاد مسیح ( ع) بسیاری از مردمان مسیحی هنگام پاسداشت روز تولد پیامبر خود که بنابر اندیشه های اسلامی و مسیحی در آخرالزمان برای برپایی فرمانروایی خدا بر روی زمین باز خواهد گشت از سه مغ ایرانی یاد میکنند. میدانیم که با توجه به نشانه های ظهور منجی آخرالزمان سه مغ دریافته بودند که تولد منجی آخرالزمان نزدیک است مس از ایران به یهودیه رفته و با مسیح که نوزاد بود دیدار کرده بودند. هر ساله بسیاری از مردمان جهان این سه ایرانی را یاد میکنند . داستان سه مغ را اینجا میتوانید بخوانید. 

اینجا یادی کنیم از کیخسرو شاه کیانی که در دوران باستان و امروز از نیکنام ترین شاهان است. بسیاری از فرهیختگان شاهنامه پژوه کیخسرو را نیکنام ترین شاه شاهنامه میدانند. در برخی روایت های دینی ایران باستان آمده است در آخرالزمان کیخسرو باز خواهد گشت و تا روز رستاخیز و پایان جهان فرمان خواهد راند . در منابع پادشاهی او تا آخرین روز جهان ادامه خواهد داشت . 

امروز هم آریایی های اروپا و آمریکا منتظر مسیح ( ع) هستند. مردمان یونانی و رومی که در روزگار هخامنشیان و پارتها دیو می پرستیدند و گاه در برابر شاهنشاهان ایران می ایستادند امروزه خود پیرو مسیحیت و منتظر مسیح ( ع) هستند. نام کوروش و داریوش و سه مغ ایران در منابع مقدس اروپایی است و دیگر خبری از بت پرستی و دیو پرستی در اروپای آریایی نیست . 

در ایران هم با تمام اشکالات نظام منجی باور شیعه ، در حال پیشرفت است و از ارزش های ایرانی و اسلامی دفاع می کند. 

 می دانیم داستان کوروش بزرگ شباهت بسیاری به کیخسرو دارد. آنچنان شباهت زیاد است که برخی گمان کرده اند کوروش هخامنشی همان کیخسرو است. پیشتر گفته بودیم که الگوبرداری از این داستان بیشتر هدف سیاسی فرهنگی در روزگار باستان برای هموار کردن اهداف سیاسی داشته اما کوروش و کیخسرو جدایی از شباهت های مانند متحد کردن آریایی ها هر دو ریشه آخرالزمانی دارند. کوروش در تورات مسیح خداوند است و کیخسرو در آخرالزمان باز خواهد گشت. 

در مسیحیت هم پیشگویی های زرتشت درباره میلاد این پیامبر الهی و حضور سه مغ شناخته شده است. 

و امروز ایران قلب تشیع و مرکز شیعیان نقش محوری در ظهور منجی آخرالزمان دارد. 

کتاب باستانی بندهش که به به دلایل بنیادین آفرینش می پردازد میگوید هدف از آفرینش مردم ایران و آریایی ها منجی آخر زمان  بوده است.

روایات دینی ایران باستان میگوید هدف از آفرینش مبارزه خیر و شر بوده و در این میان ایرانیان آفریده شده اند تا در نبرد خیر و شر نیکویی را یاری رسانده و در نابودی شر نقش داشته باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *