ساختار جامعه اولیه آریایی

خانواده و دفاع از آن در نزد آریایی ها اولیه بسیار جایگاه بالای داشته است .شجاعت و قهرمانی در راه دفاع از خانواده ستوده میشده است اما ساختار خاتنواده در میان آریایی های هزاران سال پیش چگونه بوده است.

نمان یا دمان کوچکترین واحد جامعه بوده است که یک خانواده گسترده بوده است یعنی از چند خانواده درست میشده است (پدر بزرگ و فرزندان و نواده هایش) چند نمان یک ویس (vis) را درست مرکردند ویس را میتوان با روستا برابر دانست .

چند ویس یک رنتو (zantu)را پدید میآورد . زنتو به معنای قبیله است چنانچه یکی از قبایل ماد آریا زنتو نام داشت. زنتو را میتوان با شهرستان مقایسه کرد.

دهیود (dahyu)از به هم پیوستن چند زنتو پدید می آمد .دهیو بزرگ ترین واحد مستقل آریایی به شمار میرفت . بزرگ دهیو بر فرمانروایان زنتو ها فرمانروایی میکرد.

تسلط یک دهیو بر دهیو های دیگر با جنگ و یا از راه های سیاسی رخ میداد که در زمان کیانیان یا کویان بزرگ مانند کی خسرو کاوس قباد و کس گشتاسب چند بار رخ داد اما این گونه توازن ها شکننده بود و تا دوران کوروش کبیر آریایی ها فرمانروایی های پراکنده داشتند که تنها در جنگها با هم متحد میشدند مانند ایستادگی در برابر نیروهای میان رودانی که البته چندان هم مفید نبود تا اینکه سازمان شاهنشاهی به همیت کورش بزرگ بنیان گذاشته شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اندیشه
لیست مورخان یونانی و رومی که به تاریخ ایران اشاره کرده اند

برای درک بهتر تاریخ ایران منابع گوناگونی وجود دارد مانند , دیوار نگاره های هخامنشی و ساسانی , سکه ها , اوستا و آثار مذهبی زرتشتی , عهد عتیق ,  آثار تاریخ نگاران یونانی و رومی همچنین آثار تاریخ نگران اسلامی که به منابع دست اول ایرانی مانند خدای نامه …

اندیشه
فروهر چیست؟

فروهر  آن نماد بال دار بکار رفته در آثار هخامنشی نیست . قبلا گفته بودیم که آنچه که مردی حلقه بدست در میان دو بال است مربوط به فره کیانی است که نمونه اروپایی آن که در اروپا پیدا شده نیز موجود است. در سالهای دور یکی از ایرانشانسان غربی …

احزاب
2
هخامنشیان آغاز گر اتحادیه آریا

پس از دورانی که در خداینامه ها بعنوان دوران فریدون شاه نام گذاری شده آریایی ها از هم جدا شدند و به سه گروه کلی هند و ایرانی , تورانی یا سکایی و رومی تقسیم شدند تا دوران کوروش بزرگ ما دولت بزرگ آریایی نداشتیم. در شمال در شرق و …