اندیشه

قرون روشن تاریخ، هزار سال درخشان ایران

Views: 29

باید از دوران تاریک مدرنیته گذر کرد. دوران مدرن دوران خونریزی های فراوان، اندیشه های پوچ و میهن ستیزی است. اگر مدرنیته میهن پرستی هم بدهد به بدترین شکل میدهد و در نهایت میهن را از آدمی می گیرد چون آلمان در قرن ۲۰ و ۲۱. باید از افسانه های دموکراتیک و داستان های بی اساس دموکراسی آتنی گدر کرد. باید به ایران بازگشت. باید به ل

ایرانشهر و شاهان شکوهمند بازگشت. تجربه میگوید نظام شاهنشاهی مبتنی بر آموزه های آسمانی برترین و بهترین نوع حکومت است. تاریخ میگوید هزار سال فرمانروایی شاهان ایران بهترین تاریخ بشری بوده است.بیایید به مقایسه شاهنشاهی ایران با حکومت های دیگر بنشینیم.

دوران شاهنشاهی ایران باستان از سده هفتم پیش از میلاد که با تاسیس پادشاهی ماد آغاز به درخشیدن کرد تا پایان سده هفتم میلادی یعنی حدود سال ۶۵۱ میلادی با سرنگونی شاهنشاهی ساسانی بهترین دوران تاریخ بشر بود. 

نگاهی به فرمانروایی های سفاک و خونریز همزمان با شاهنشاهان ایران  ، دردها و رنج های بشری در آن سالها و سالهای کنونی نشان میدهد شاهنشاهی ایران باستان به ویژه شاهنشاهی هخامنشی بهترین دوران طلایی تاریخ بشر بود.  

همزمان با شاهنشاهی ماد و هخامنشی امپراتوری روم و دولت شهرهای یونانی بودند. تا یونان به اشغال روم در نیامده بود مردم هم دین و هم زبان یونانی دائم در حال جنگ با یکدیگر بودند. مردم یونانی آتن به جنگ مردم یونانی اسپارت میرفتند، یک دیگر را میکشتند و خون هم را می ریختند. همزمان با جنگ های برادر کشی یونان شاهنشاهان خردمند ایران با ارسال پول و هدیه سعی در لطیف کردن مناسبات میان دولت شهرهای یونان داشتند. شاهان ایران از جیب خود خرج خسارات یونانیان را می دادند تا یونانیان با صلح در کنار یکدیگر صلح کنند و زندگی کنند . پس میبینیم که در دوران هخامنشیان، یونانیان در اثر شاهنشاهی هخامنشی در حال بیرون رفتن از تاریکی،جنگ وبرادرکشی به سوی نور و صلح شوند. در این دوران بود در حالی که دولت شهرهای یونانی در خاکستر های جنگ های داخلی می سوختند در غرب آناتولی معبد آرتمیس یکی از عجایب هفتگانه عصر باستان ساخته شد که به دست یک یونانی به آتش کشیده شد. 

اینجا برخی در اروپا میگویند دوران اقتدار دموکراسی آتن و امپراتوری روم دوران قرون روشن بود! و بعد از آن قرون تاریکی ! همان گونه که گفتیم تا یونان بود، جنگ بود و برادر کشی و اگر صلح و ساخت سازی هم بود از کنار شاهنشاهی هخامنشی بود. آخر هم یونان به اشغال روم درآمد و نامداران یونانی بسیار یشان برده روم شدند. روم هم نمی تواند حکومت درخشان و روشنایی باشد. چرا ؟ زیرا روم بسیاری از مردم آریایی ژرمن ،سلت و آریایی های سکایی را کشت و مردمان را برده کرد. روم در شمال افریقا و اسیا بسیار برده داری کرد و مردمان بسیاری را کشت و برده کرد. رومی ها فرزندان فریدون بزرگ هستند و خود بزرگ اند اما نه به بزرگی شاهان هخامنشی . 

در هزار سال شاهنشاهی یک بازاره برده نبود. هیچ مردمی نسل کشی شدند و هیچ مردمی به ضرب سرنیزه تغییر دین دادند. مردمان ایرانی و غیر ایرانی زیر سایه درفش همای شاهنشاهی در صلح و آرامش زندگی میکردند. فرمانروایی اعراب و رومیان بر اساس برده کردن مردمان و ملت ها بود. اصلا حکومت میکردند که برده داشته باشند و تا امروز هم به خاطر تاریخ برده داری آن افتخار میکنند. عربها ،ترک ها و مغولان کشتند و آتش زدند و ویران کردند اما شاهنشاهان ساسانی در هزاره خود تنها سوختند و ساختند و ساختن و آباد کردند. 

به روشنی حکومت جنایت کارانه اعراب اموی،و تا حدی بنی عباس، ترکان و روم تاریک ترین دوران تاریخ بشری هستند. دورانی که بر اساس برده داری، ستم. خونریزی و چپاول مردمان بی گناه اما بدترین دوران دوران مردن است که قدرت های بزرگ مانند آمریکا و شوروی سابقه های بدی در نابودی مردمان و ویرانی شهر ها چون کشتار مردم درسدن در آلمان و بمباران های اتمی دو شهر ژاپن و کشتار میلیونی مردم افغانستان بدست شوروی و کشتار چند هزار افغانی بدست دولت آمریکا. دوران مدرن دوران سیاه بی بندوباری است. دوران مدرن دوران ویرانی خانواده ها و تنهای انسان است. در این عصر مدرن جوامع در حال پیر شدن هستند و این دوره بسیار بد دوره ای است.  

بهترین دوران اروپا دورانی بود که هخامنشیان بر بخشی از اروپا فرمان می راندند و پس از آن تا حدی اروپا دوره روشنایی را دید که مسیحیت دین دین الهی دروازه های نورانیت آسمان را بر روی آنها باز کرد. مسیحیت در اروپا باعث شد هویت اروپایی شکل بگیرد ، ارزش های اخلاقی و صلح طلبی در اروپا گسترش یابد. به یاد بیاورد نخستین شاهان هخامنشی مردان خدا و شخصیت های مسیحی یهودی هستند و اینجا هم ما دوباره حتی در دروان نور اروپا که هم زمان است با دوران بست مسیحیت در اروپا باز هم شاهنشاهان ایران را میبینیم .  شاهنشاهان ایران از هفتصد پیش از میلاد تا هفتصد میلادی قهرمانان صلح، قهرمانان آبادی و آزادی اقتصادی، قهرمانان ادیان الهی مسیحیت و یهودیت بوده اند و هستند. شاهنشاهان هخامنشی نه تنها صلح و آسایش را ایران به ارمغان آوردند بلکه در سه قاره آسیا،آفریقا و اروپا صلح و سازش و رفاه را به ارمغان آوردند. 

اگر حکومت هخامنشی نبود مقدونیه در گیر جنگ های داخلی یونان می شد و هرگز رشد نمی کرد. اگر هخامنشیان نبودند معبد آرتمیس ساخته نمیشد. 

اساس و پایه فرمانروایی در ایران باستان کتاب آسمانی گاتها بود که به مردمان بلند بالا ترین آموزه ها را آموزش میدهد. در گاتها افزون بر آموزش یگانه پرستی، روز داوری وعده داده شده است. ایمان به روز داوری و ترس از خشم الهی در اثر بزه یکی از انگیزه های بزرگ انسان ایرانی برای دوری از ستم و گرایش به نیکی و نیکوکاری بوده است. تمام شکوه دوران هزار ساله درخشان ایران از قبل بزرگی کتاب آسمانی گاتها بوده است. تمدن ایرانی مبتنی بر خرد و کتاب آسمانی است . انسان ایرانی پیرو خرد و کتاب آسمانی است اما دیدیم که تمدن هایی که تنها بر خرد تکیه میکنند مانند یونان باستان و حکومت های خشن مانند سرمایه داری آمریکا، و شوروی جز خشونت و نفرت سودی نداشته اند. 

سرمایه داری خانواده ها را تباه کرد. دین را کنار زد و منابع طبیعی را از بین برد.بسیاری از ملت ها را زیر چکمه پوشان خرد کرد اما در ۲۵۰۰ سال پیش شاهنشاه ایران منشور آزادی و انسانیت را نوشت. مردمان کشور های کشت خورده نه تنبیه شدند و نه برده. برده هایی هم که از قبل دی کشور هایی چون بابل بودند آزاد کشتند. 

2 thoughts on “قرون روشن تاریخ، هزار سال درخشان ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *