نام ایران در اسناد تاریخی و باستانی

میدانیم ایران با کوشش شاهنشاه کوروش بزرگ و تلاش های شاهنشاه داریوش بزرگ و پس از آنها شاهنشاهان هخامنشی دیگر ،اشکانی و ساسانی ، جنگاوری سلحشوران ، سربازان و سرداران…

ادامه خواندننام ایران در اسناد تاریخی و باستانی

دین هخامنشیان . دلایل زرتشتی بودن هخامنشیان

همه میدانیم که در ایران عزیز ما دین مهم بوده ، هست و خواهد بود اما یکی از پرسش های اساسی یک ایرانی این است که دین پدران ما در…

ادامه خواندندین هخامنشیان . دلایل زرتشتی بودن هخامنشیان

قوم آریایی پرنی .سواران سکایی

پرنی ها قومی آریایی وابسته به اتحادیه داهه یا دهستان که خود داهه اتحادیه ای از سکایی های شرقی بود ،بودند. پرنی ها هر چه کردند دیگران به مدت طولانی…

ادامه خواندنقوم آریایی پرنی .سواران سکایی

ایرانشهری ترین میدان جهان

ایرانی ترین نقطه سیاره زمین کجاست ؟ یعنی کجاست که ایرانشهری گری یا بهتر بگویم اندیشه سیاسی فرهنگی ایرانشهری حضور و ظهور دارد ؟ اگر به شما بگویند ایرانی ترین…

ادامه خواندنایرانشهری ترین میدان جهان

سنگ نبشته شاهنشاه خشایارشا در تخت جمشید

سنگ نبشته dph در تخت جمشید که معروف به کتیبه دیوان است . در این کتیبه شاهنشاه خشایار شا به هویت پارسی و نژاد آریایی خود اشاره میکند از طرفی…

ادامه خواندنسنگ نبشته شاهنشاه خشایارشا در تخت جمشید