فروهر  آن نماد بال دار بکار رفته در آثار هخامنشی نیست . قبلا گفته بودیم که آنچه که مردی حلقه بدست در میان دو بال است مربوط به فره کیانی است که نمونه اروپایی آن که در اروپا پیدا شده نیز موجود است. در سالهای دور یکی از ایرانشانسان غربی به فره کیانی به اشتباه فروهر گفت و نام فروهر بر آن باقی ماند.

فروهر یکی از 5 نیرو در وجود انسان است. این پنچ نیرو به این نام ها هستند 1- آهو یا جان 2- دئنا یا وجدان 3- بئوذ یا درک 4- روان و 5- فروهر . در حقیقت فروهر انسان پیش از تولد در آسمان و جهان مینوی جود دارد و پس از مرگ باقی میماند و از میان نمیرود. همان گونه که هر موجود مادی یک اصل  مینوی در اسمان دارد  انسان نیز یک خود آسمانی دارد که فروهر و یا فروشی نامیده میشود. فروهر انسان از فروهر خدا ساخته شده است در حقیقت فروهر پرتو اهورایی است که در وجود انسان ودیعه قرار داده شده است.

در هنگام آفرینش فروهر ها ی ما که از نابودی حتمی اهریمن و بدی آگاه شده بودند به میل خود داوطلب شدند که در جنگ با اهریمن شرکت کنند. یعنی پیش از این که ما متولد بشویم و به این جهان بیایم تا با بدی مبارزه کنیم در جهان قبل انتخاب کرده ایم به  این جهان بیایم و با بدی مبارزه کنیم. پس از مرگ هم فروهر ما باقی خواهد ماند به نوشته دکتر خسرو قلی زاده در کتاب اساطیر ایران در اوستا و نیز معمولا در متن های پهلوی سخن از فروشی مردم بدکار نیست و تنها پرهیزگاران زن و مرد و دلاوران دارای فروشی  یا فروهر هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اندیشه
لیست مورخان یونانی و رومی که به تاریخ ایران اشاره کرده اند

برای درک بهتر تاریخ ایران منابع گوناگونی وجود دارد مانند , دیوار نگاره های هخامنشی و ساسانی , سکه ها , اوستا و آثار مذهبی زرتشتی , عهد عتیق ,  آثار تاریخ نگاران یونانی و رومی همچنین آثار تاریخ نگران اسلامی که به منابع دست اول ایرانی مانند خدای نامه …

احزاب
3
هخامنشیان آغاز گر اتحادیه آریا

پس از دورانی که در خداینامه ها بعنوان دوران فریدون شاه نام گذاری شده آریایی ها از هم جدا شدند و به سه گروه کلی هند و ایرانی , تورانی یا سکایی و رومی تقسیم شدند تا دوران کوروش بزرگ ما دولت بزرگ آریایی نداشتیم. در شمال در شرق و …

اندیشه
طبقات جامعه آریایی

آریایی ها دارای سه گروه صنفی که از آن با عنوان طبقه یاد میشود بودند .  روحانیان یا آثرونان که وظیفه آنها از دیرباز نگهداری آتش و انجام مراسم دینی بود نماد آنها لباس سفید بود. ارتشتاران یا نظامیان لباس سرخ زیر زره میپوشیدند و وظیفه انها دفاع از نمان …