فروهر  آن نماد بال دار بکار رفته در آثار هخامنشی نیست . قبلا گفته بودیم که آنچه که مردی حلقه بدست در میان دو بال است مربوط به فره کیانی است که نمونه اروپایی آن که در اروپا پیدا شده نیز موجود است. در سالهای دور یکی از ایرانشانسان غربی به فره کیانی به اشتباه فروهر گفت و نام فروهر بر آن باقی ماند.

فروهر یکی از 5 نیرو در وجود انسان است. این پنچ نیرو به این نام ها هستند 1- آهو یا جان 2- دئنا یا وجدان 3- بئوذ یا درک 4- روان و 5- فروهر . در حقیقت فروهر انسان پیش از تولد در آسمان و جهان مینوی جود دارد و پس از مرگ باقی میماند و از میان نمیرود. همان گونه که هر موجود مادی یک اصل  مینوی در اسمان دارد  انسان نیز یک خود آسمانی دارد که فروهر و یا فروشی نامیده میشود. فروهر انسان از فروهر خدا ساخته شده است در حقیقت فروهر پرتو اهورایی است که در وجود انسان ودیعه قرار داده شده است.

در هنگام آفرینش فروهر ها ی ما که از نابودی حتمی اهریمن و بدی آگاه شده بودند به میل خود داوطلب شدند که در جنگ با اهریمن شرکت کنند. یعنی پیش از این که ما متولد بشویم و به این جهان بیایم تا با بدی مبارزه کنیم در جهان قبل انتخاب کرده ایم به  این جهان بیایم و با بدی مبارزه کنیم. پس از مرگ هم فروهر ما باقی خواهد ماند به نوشته دکتر خسرو قلی زاده در کتاب اساطیر ایران در اوستا و نیز معمولا در متن های پهلوی سخن از فروشی مردم بدکار نیست و تنها پرهیزگاران زن و مرد و دلاوران دارای فروشی  یا فروهر هستند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

زرتشت
9
کشف کهن ترین و قدیمیترین کتیبه ای که نام نزرتشت پیامبر در آن آمده است.

تاکنون یعنی تا پیش از این کشف در دی ماه سال 1400 تنها نام زرتشت پیامبر , پیمابر ایرانی تنها در اسناد کاغذی آمده بود ولی به تازگی بنا بر گذارش ایلنا پژوهشگران آزاد توانسته اند کتیبه ای به ابعاد 40 در 30 سانتیمتر در هوالی استخر در استان فارس …

آریا
داستان آریایی طوفان جم / هایمدال

ما از داستان ها و اساطیر مشترک آریایی چه میدانیم؟ یکی از داستان های کهن آریایی داستان جم و طوفان برف و یخبندان عصر او است . پژوهش های علمی نشان میدهد ده هزار سال پیش زمین آخرین دوران عصر یخبندان را سپری کرد در نتیجه داستان طوفان عصر جم …

اندیشه
لیست مورخان یونانی و رومی که به تاریخ ایران اشاره کرده اند

برای درک بهتر تاریخ ایران منابع گوناگونی وجود دارد مانند , دیوار نگاره های هخامنشی و ساسانی , سکه ها , اوستا و آثار مذهبی زرتشتی , عهد عتیق ,  آثار تاریخ نگاران یونانی و رومی همچنین آثار تاریخ نگران اسلامی که به منابع دست اول ایرانی مانند خدای نامه …