پرش به محتوا

جمشید

آریایی ها

Visits: 172آریایی ها مردمانی قفقازی نژاد (سفید پوست ) که بومیان سرزمینهایی میان شرق هند تا شمال غرب اسکاتلند در بریتانیا را شامل میشود هستند.… ادامه »آریایی ها

فره ایزدی

Visits: 776فر (خره/خوره/خورنه)به معنای سعادت شکوه و درخشش است .فر موهبتی ایزدی است که  در وجود ایرانیان قرار داده شده است تا با انجام وظایف… ادامه »فره ایزدی